Netwerken
Het project ‘De Kluis’ in Molenbeek is de eerste bewoonde CLT in continentaal Europa.

Een Brusselse herfst voor de transnationale samenwerking!

Het Interreg North West Europe programma voor transnationale samenwerking selecteerde in september 2017 zestien nieuwe projecten, waaronder twee initiatieven met een directe impact voor de Brusselse operatoren.

  Voor het eerste initiatief, SHICC genaamd (Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities), zal de Community Land Trust (CLT) Brussels samenwerken met verschillende Belgische, Franse en Britse partners. Het doel: het innovatieve en participatieve CLT-model consolideren en ontwikkelen als antwoord op de huisvestingscrisis voor personen met een laag inkomen, door het loskoppelen van de kadastrale belasting en het vastgoed. Het project bouwt verder op de ervaringen van vier pilootprojecten in Brussel, Rijsel, Gent en Londen en wil de efficiëntie van het model aantonen, het verankeren in een gunstige politieke, reglementaire en financiële omgeving. Men hoopt dit model te verspreiden over heel Noordwest-Europa dankzij een ondersteunend systeem en de oprichting van nieuwe CLT’s. Het Wereldfonds voor de ontwikkeling van de steden, waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vicevoorzitter is, zal eveneens zijn expertise inzake innovatieve financiële modellen bijdragen en waken over de verspreiding van de resultaten van het project. De Haven van Brussel zal dan weer deelnemen aan het tweede geselecteerde project. ST4W (Smart Tracking Data Network for Shipment by Inland Waterway) wil de modal shift van het goederentransport ondersteunen door het bevoorrechten van de binnenscheepvaart tegenover het wegverkeer. Met dat doel voor ogen biedt ST4W de bedrijven (vooral kmo’s) een eenvoudige en goedkope beheeroplossing voor transport via de waterwegen. Het maakt het delen van hiërarchische tracking-data van goederen mogelijk en betekent een aanvulling bij het informaticasysteem voor de lokalisering van schepen. Deze tools worden getest en concreet ontplooid met de hulp van verschillende Belgische, Nederlandse, Duitse, Franse en Britse partners (bevrachters, transporteurs, havens, waterwegenautoriteiten). Zo kan een nauwe langetermijn-samenwerking tot stand komen, die de bevrachters aanzet om de modal shift door te voeren en hun CO2-uitstoot te beperken.  
Reporters / Polet
De buurt van de haven van Brussel.
  Inspireren dergelijke samenwerkingsprojecten u? De zesde projectoproep is nu open en loopt nog tot 17 november.   Meer lezen: www.nweurope.eu