Netwerken
Thessaloniki

Van Thessaloniki tot Riga, het fenomeen van de grootstedelijke gebieden

Op 17 en 18 oktober 2017 ontmoetten verantwoordelijken van steden en afgevaardigden van bevoegde ministers (van Noord- tot Zuid-Europa) elkaar in Thessaloniki (Macedonië, Griekenland). Ze hadden het - op vraag van de Griekse minister van Binnenlandse Zaken - over het democratische beheer van grootstedelijke zones of hoofdsteden.

  Na toespraken van lokale en regionale Griekse verantwoordelijken, bogen de aanwezigen zich over manieren om de economische en sociale behoeften met elkaar te verzoenen, in functie van de vraag van burgers naar transparantie en democratie. Uit de gespreken kwam het gebrek van een ‘sleutel-op-de-deur’ formule naar voor. Anderzijds werden sommige onmisbare principes gedefinieerd om de bevolking een betere dienstverlening te verzekeren: efficiëntie, nabijheid, transparantie en het tegemoetkomen aan de behoeften van de openbare dienst, zonder de samenwerking met ondernemingen en dienstverleners over het hoofd te zien. Twee medewerkers van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel vertegenwoordigden ter plaatse het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Olivier Filot (Brussel Plaatselijke Besturen) gaf tekst en uitleg bij de specifieke Brusselse situatie met betrekking tot innovatie en samenwerking. Paul-Henri Philips (Brussels International) schetste de ontstaansgeschiedenis en het aangekondigde einde van de Brusselse Agglomeratie, gesticht in 1971. Twee nieuwe denkpistes werden ontwikkeld (met name het gebruik van ICT) en plannen vooropgesteld. Deze bijeenkomst zal ongetwijfeld gevolgd worden door andere om uiteindelijk uit te monden in specifieke Europese ‘modellen’. Wordt vervolgd.