Netwerken
Sanae Jamaï en Mohammed Ouachen.

Het Vibrant Neighborhoods Forum nodigt Molenbekenaars uit

Van 24 tot 27 september 2017 namen drie vertegenwoordigers van Molenbeek in Detroit (USA) deel aan het Vibrant Neighborhoods Forum, gewijd aan het maatschappelijk engagement van burgers tegenover sociale ongelijkheid in buurten of steden die onder druk staan. Het volgende Forum vindt plaats in ons Gewest in maart 2018.

Brussels-Detroit Workshop.

Detroit.

  Het Vibrant Neighborhoods Forum liet zes steden uit de VS en Europa debatteren over het thema ‘Addressing Social Disadvantage in Neighborhoods Segregated by Race/Ethnicity and/or Income through Civic Engagement’ (Hoe kan het maatschappelijk engagement van burgers een oplossing bieden voor sociale ongelijkheid in buurten die kampen met een raciale, etnische of inkomenskloof).    Molenbeek werd uitgenodigd op het Forum, net als Keulen en Turijn voor Europa en Detroit, Memphis en New Orleans voor de Verenigde Staten. Met dit Forum kregen ze de kans om te praten over hun gemeenschappelijke uitdagingen en oplossingen te zoeken op basis van de eigen ervaringen. De delegatie van Molenbeek was samengesteld uit de Brusselse gewestelijke parlementariër Khadija Zamouri en twee vertegenwoordigers van de burgermaatschappij: Sanae Jamaï en Mohammed Ouachen, beiden actief betrokken bij het digitaal kunstcafé Brass’art. De organisator ‘German Marshall Fund of the United States’ (GMF), betrok het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij het Forum vanwege de vruchtbare samenwerking naar aanleiding van vele andere uitwisselingen van het GMF over stedelijke problematieken. De volgende bijeenkomst van het Forum vindt van 4 tot 7 maart 2018 plaats in ons Gewest. Dan zal men dieper ingaan op de resultaten van het Forum van Detroit.