Netwerken
Ondertekening van de overeenstemming over samenwerking inzake stadsvernieuwing tussen Montreal en Brussel.

Metropolen in actie centraal op het wereldcongres van Metropolis

Van 19 tot 22 juni 2017 hield Metropolis (wereldorganisatie van grote metropolen) zijn XXIIste Wereldcongres rond het thema ‘Globale uitdagingen: metropolen in actie’.

Deelname van Brussel Stedenbouw en Erfgoed aan de sessie ‘De stad heropbouwen’ met Seoel, Peking, Montreal, Mexico en Johannesburg.

Bristol, Surabaya, Berlijn, Brussel, Medellin en Guangzhou innoveren via lokale oplossingen voor globale behoeften.

De raad van bestuur van Metropolis herverkiest het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als penningmeester van de vereniging.

De steden stellen de Verklaring van Montreal voor.

 

Het XXIIste Wereldcongres van Metropolis bracht de beslissers van grote steden uit de hele wereld bijeen, evenals betrokkenen  uit de openbare, institutionele, private en academische sector. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) speelde er een actieve rol en nam als panellid deel aan twee sessies in het bijzonder:

  • ‘Steden in actie: stadsvernieuwing en lokale uitvoering van de wereldwijde prioriteiten’, met de steden Seoel, Montreal, Johannesburg, Peking, Caracas en Mexico;
  • ‘De stad op zichzelf heropbouwen: projecten in het hart van de steden om de stedelijke agenda uit te voeren’, met de steden Bristol, Surabaya, Berlijn, Medellin en Guangzhou.

Naar aanleiding van de projectoproep van Metropolis, werd het BGH aangeduid als leider  van een pilootproject ‘Innovatie van strategieën voor de herdynamisering doorheen het Stadproject’ dat de komende herfst van start gaat met de steden Montreal en Lyon. De raad van bestuur van Metropolis vertrouwde ook de functie van penningmeester van de vereniging toe aan het BHG.

Het congres werd afgerond met de goedkeuring van de ‘Verklaring van Montreal: de steden, speerpunten om de lokale en globale uitdagingen aan te gaan en om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren’.

Naar aanleiding van dit verblijf in Montreal werd een overeenstemming bereikt over samenwerking tussen Montreal en het BHG rond standsontwikkeling.