Netwerken
Het standpunt van het Netwerk van Hoofdsteden en Hoofdstedelijke Gewesten over de toekomst van het cohesiebeleid, op 26 juni 2017 overhandigd aan de voorzitter van het Comité van regio’s, Markku Markkula.

Standpunt in het post-2020 perspectief van het cohesiebeleid

Op 26 juni jl. overhandigden vertegenwoordigers van het Netwerk van hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s hun standpuntnota over de toekomst van het cohesiebeleid aan de voorzitter van het Comité van de Regio’s, de heer Markku Markkula.

 

In het document met als titel “For a strong Cohesion policy post-2020 supporting EU capital cities and regions and their citizens” wordt ondermeer geijverd voor een cohesiebeleid met een sterke stedelijke en territoriale dimensie voor alle Europese regio’s. Hiervoor is een budget nodig dat in staat is om een antwoord te bieden op de vele uitdagingen. Daarnaast wordt een belangrijke administratieve vereenvoudiging gevraagd met o.a. gemeenschappelijke regels voor alle Europese Structuur en investeringsfondsen.

De hoofdsteden en hoofdstedelijke regio’s zijn ervan overtuigd dat leningen en subsidies hun bestaansrecht hebben maar ook dat ze een ander opzet hebben. Tenslotte vragen de leden van het netwerk dat de benodigde regelgeving ten laatste midden 2019 in voege is zodat de projecten tijdig kunnen worden uitgewerkt en opgestart.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd bij de overhandiging van dit standpunt aan Markku Markkula vertegenwoordigd door Julien Jost, een medewerker van het kabinet van minister-president Rudi Vervoort.