Ontwikkelingssamenwerking

Projectoproep erkende Organisaties van de civiele maatschappij 2017

Brussels International en Leefmilieu Brussel lanceren gezamenlijk een projectoproep bij de organisaties van de civiele maatschappij (CMO’s) die erkend zijn door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In het kader van deze projectoproep zullen Brussels International en Leefmilieu Brussel hun steun verlenen aan projecten die kaderen in een van de volgende twee thema’s:

1) de afzwakking van de klimaatverandering en/of de aanpassing aan de gevolgen ervan

OF

2) gelijke kansen en zelfredzaamheid/emancipatie (empowerment) van vrouwen en/of meisjes

In beide gevallen vinden deze projecten plaats in een stedelijke context of bieden ze een antwoord op behoeften  van een stedelijke omgeving.

Het project wordt uitgewerkt in de Stadsprovincie Kinshasa of in de Regio Rabat-Salé-Kénitra, gebieden die respectievelijk in de Democratische Republiek Congo en in Marokko gelegen zijn.

Het totaalbudget voor deze projectoproep bedraagt € 700.000, waarbij € 350.000 van het budget gaat naar het thema “klimaatverandering” en € 350.000 naar het thema “gelijkheid vrouwen-mannen”. In het kader van deze projectoproep ligt de financieringslimiet per project tussen € 50.000 en € 150.000.

De oproep loopt tot en met 28 juni 2017.   De aanvraagformulieren of  bijkomende informatie:   Voor vragen of bijkomende inlichtingen, kunt u contact opnemen met: of