Ontwikkelingssamenwerking

100.000 euro voor de strijd tegen de honger in Afrika en Jemen

Op initiatief van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets, besliste de Brusselse regering om noodhulp toe te kennen aan de operatie Honger 12-12.

13. Famine Yemen

 

De solidariteitsactie Honger 12-12 werd gelanceerd door het Consortium 12-12 om fondsen te werven voor de hulp aan de bevolking van verschillende landen (Zuid-Soedan, Somalië, Jemen et Nigeria) die kampen met ondervoeding en risico lopen op hongersnood. In de lijn van haar engagementen inzake internationale solidariteit, maakt de Brusselse regering een enveloppe van 100.000 euro vrij.

Onlangs kondigden de Verenigde Naties de hongersnood af in Zuid-Soedan. Meer dan 270.000 kinderen zijn er ernstig ondervoed. Indien zij niet spoedig noodhulp ontvangen, kunnen meer dan de helft van de 11 miljoen inwoners het slachtoffer worden van de voedselcrisis. In het noorden van Nigeria staan ruim 400.000 mensen op de drempel van de hongersnood. Dezelfde problemen doen zich voor in Somalië en Jemen, waar honderdduizenden kinderen honger lijden, vooral ten gevolge van de burgeroorlog.

Het Consortium 12-12 (dat Handicap International, UNICEF België, Caritas International, Médecins du Monde, Oxfam-Solidariteit en Plan België verenigt) richt zijn oproep voor solidariteit zowel tot de bevolking als tot de Belgische instellingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beantwoordde de oproep op grond van zijn overeenkomst met de regering, die specifiek voorziet dat de Brusselse ontwikkelingssamenwerking de levensomstandigheden van mensen in ontwikkelingslanden helpt te verbeteren en bijdraagt aan een rechtvaardige en solidaire consolidatie van de internationale gemeenschap.