In Europa
De adjunct-afgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie Fredrik Lamberty stelde de Belgische mechanismen van Europese samenwerking voor.

België stelt zijn Europese coördinatiemechanisme voor aan Bosnië-Herzegovina

Naar aanleiding van zijn toenadering tot de Europese Unie (EU), verwelkomde Bosnië-Herzegovina een panel van Belgische experts voor een seminarie, waaraan ook een lid van de delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de EU deelnam.

DSC_1965

 

Met de steun van de Divisie voor de Europese integratie van Bosnië-Herzegovina, nam de FOD Buitenlandse Zaken op 5 april 2017 in Sarajevo deel aan een seminarie over het Belgische mechanisme van Europese coördinatie. Een delegatie met vertegenwoordigers van de federale, gewestelijke en gemeenschapsniveaus gaf voor een publiek van ruim 80 mensen tekst en uitleg bij de structuur, de inhoud en de ervaringen met de opvolging van Europese dossiers in België.

Met dit initiatief wou België concrete uitwisselingen van ervaringen met de Bosnische collega’s mogelijk maken. In augustus 2016 zette Bosnië namelijk een eigen Europees coördinatiemechanisme op touw, een noodzakelijke voorwaarde om verdere stappen naar integratie te zetten.

Door de aanpak en het interactieve karakter van de vraag- en antwoordsessies kon men ervaringen en uitdagingen delen, wat de deelnemers bijzonder op prijs stelden. Men sprak de wens uit om dergelijke uitwisselingen nog te laten doorgaan in de toekomst en te bekijken of er andere seminaries kunnen georganiseerd worden, bijvoorbeeld inzake de transitie van de Europese wetgeving.