In Europa

Europees bezoek aan de EFRO-projecten in Molenbeek

Op 6 juni 2017 bezocht Corina Crețu, de Europese commissaris voor regionaal beleid, EFRO-projecten in de Kanaalzone, waar in tien jaar tijd ruim 300 miljoen werd geïnvesteerd. Corina Crețu kon ter plaatse vaststellen welke ontwikkelingskansen Europa en het Gewest creëerden voor de burgers en om de kloof tussen de Gewesten te dichten.

Het terras van het ’hotelcentrum Belle-Vue’ biedt een uniek panoramisch zicht op de Kanaalzone.

Voorstelling van de impact van de EFRO-projecten in Brussel door de burgemeester van Molenbeek, Françoise Schepmans.

Hotelcentrum Belle-Vue.

CRETU 1

 

In februari stelde IPSOS een peiling voor, waaruit het belang bleek van de huidige vertrouwenscrisis in Europa. Toch voert het een beleid met projecten waar de burgers rechtstreeks de vruchten van plukken, vooral via de financiering door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Die zijn evenwel nog te weinig bekend. Dankzij het bezoek van commissaris Crețu aan de Kanaalzone kon men enkele daarvan in de spotlights plaatsen.

De commissaris bezocht onder meer het  ’hotelcentrum Belle-Vue’. Dit project met vele synergieën is ondergebracht in de gebouwen van een vroegere mouterij. ‘Molenbeek Formation’ geeft er opleidingen voor beroepen in het hotelwezen of het toerisme, in nauwe samenwerking met het nieuwe hotel Belvue, dat jongeren in opleiding onthaalt. De vzw Art2Work, eveneens gevestigd in de oude mouterij, biedt jongeren een reeks programma’s rond persoonlijke ontwikkeling en economische integratie aan. Alles samen profiteerde het ’hotelcentrum Belle-Vue’ van een gezamenlijke investering van 2,75 miljoen euro, gefinancierd door Europa en het Brussels Hoofdstedelijk gewest via het EFRO-Fonds.

 

46 projecten tot in 2020

In het programma voor 2007-2013 werd 108 miljoen euro geïnvesteerd in 32 projecten. De eerste resultaten tonen aan dat men dankzij deze budgetten meer dan 1.300 banen, 237 opvangplaatsen voor kinderen en 24 infrastructuurprojecten creëerde. Het programma voor 2014-2020 telt 46 projecten. Die sluiten aan bij verschillende ontwikkelingsassen van het Gewest, zoals onderzoek en innovatie, het versterken van het ondernemerschap en de ontwikkeling van kmo’s, de steun aan de ontwikkeling van een circulaire economie, het rationele gebruik van grondstoffen en ten slotte de sociale polarisering.

Commissaris Crețu sloot haar bezoek af met een programma van Dokters van de Wereld. Dit project beantwoordt aan de oproep die de Europese Unie in oktober 2016 lanceerde, om een deel van de EFRO-fondsen te besteden aan projecten die tegemoetkomen aan de vluchtelingencrisis in de Unie. Het project van Dokters van de Wereld richt zich op het financieren van een systeem voor de opvolging van de mentale en lichamelijke gezondheid, en ook voor de sociale begeleiding van vluchtelingen via de oprichting van mobiele eenheden en (in de toekomst) van twee centra. De steun van het EFRO-Fonds bedraagt 7,4 miljoen euro.

 

Een hefboom voor het Gewest en zijn bewoners

De EFRO-realisaties, die sinds 1994 de Kanaalzone een nieuwe dynamiek te verlenen, zijn symbolisch voor de Europese programma’s. De projecten die werden voorgesteld aan commissaris Crețu tonen de resultaten van het beleid op de lange termijn aan. Ze wijzen ook op de doeltreffendheid van de synergie tussen openbare instellingen, private ondernemingen en verenigingen om een hefboom te vormen voor het Gewest en zijn inwoners.

De Kanaalzone profiteert trouwens niet als enige van dit beleid. Het programma voor 2014-2020 behelst een grotere geografische zone. “De stad nieuw leven inblazen”, besloot Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, “eindigt voor ons niet bij de Contracten voor stadsvernieuwing, de Contracten voor een duurzame wijk of het beleid van de Stad waardoor we inderdaad een zeer proactief beleid inzake stadsvernieuwing kunnen voeren. De EFRO-structuurfondsen vullen onze inspanningen aanzienlijk aan en betekenen zonder twijfel een opportuniteit. In het EFRO-programma voor 2007-2013 werd 108 miljoen euro geïnvesteerd en voor het huidige programma 2014-2020 selecteerde de Brusselse regering 46 projecten voor een totaalbedrag van 200 miljoen euro, afkomstig van EFRO en het Gewest. Europa helpt ons om de uitdagingen van de economische, sociale en territoriale ongelijkheid aan te gaan. Daar zijn we dankbaar voor.”