In Europa
Groepsfoto met alle Europese ministers voor stedelijke ontwikkeling.

Het Pact van Amsterdam lanceert de Europese Stedelijke Agenda

Minister-president Rudi Vervoort tekende op 30 mei 2016 het Pact van Amsterdam in naam van België. Dit Pact wil de steden meer betrekken bij het Europees beleid. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal actief deelnemen aan de partnerschappen die ontstaan naar aanleiding van het Pact.

De Europese ministers voor stedelijke ontwikkeling keuren het Pact van Amsterdam goed.

 

Het Pact van Amsterdam, overeengekomen door de Europese ministers verantwoordelijk voor stedelijke ontwikkeling, beantwoordt aan het aloude pleidooi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een grotere erkenning van de rol van de steden doorheen het Europese beleid. Voor de eerste keer in vele jaren besteedt Europa meer aandacht aan steden en stedelijke gebieden.

Het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie gedurende het eerste halfjaar van 2016 beschouwt het Pact van Amsterdam als één van zijn prioriteiten. De politieke verklaring betekent de echte opstart van de Stedelijke Agenda voor de EU. De meeste stedelijke netwerken, zoals Eurocities, ondersteunden de ondertekening van het Pact, en zetten zich in om het belang ervan te benadrukken.

 

Twaalf thema’s op het programma

De kern van de Stedelijke Agenda voor de EU bestaat uit partnerschappen rond een twaalftal thema’s met het oog op het verbeteren van het leven in de steden. In Amsterdam werden alvast vier partnerschappen gelanceerd. Die hebben betrekking op stedelijke armoede, luchtkwaliteit, huisvesting en de integratie van migranten en vluchtelingen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest neemt deel aan het eerste partnerschap, dat België en Frankrijk gezamenlijk coördineren. De andere partnerschappen worden opgezet tussen eind 2016 en de zomer van 2017.

Deskundigen van de Commissie, de lidstaten, de steden en andere belanghebbenden zullen overleggen over de partnerschappen. Op basis van de nieuwe werkmethodes zoals bepaald door het Pact, zullen zij de beleidsdomeinen afbakenen en pijnpunten definiëren om vervolgens actieplannen uit te werken. Tegelijk wil het Pact het verzamelen van betrouwbare gegevens en het uitwisselen van kennis bevorderen. Ten slotte gaat er ook aandacht uit naar een vlottere toegang tot de EU-subsidieprogramma’s en een betere combinatie van de Europese fondsen.

Hoewel de Europese Stedelijke Agenda vooral wordt aangestuurd door de lidstaten, zullen de steden een belangrijke rol spelen bij de verwezenlijking. Als stedelijk gebied wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief bijdragen aan het welslagen van deze agenda.

 

Lees meer: website van de Europese Stedelijke Agenda (in het Engels)