In Europa

Brussel innoveert met het oog op de uitdagingen van het stadsvervoer

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt samen met acht andere Europese steden mee aan het project Freight TAILS. Het doel: vernieuwende logistieke oplossingen aanreiken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van een sterk toenemend vervoer in de stad. Brussel Mobiliteit treedt op als de voortrekker voor ons Gewest.

Het Freight TAILS-project werd geselecteerd na de eerste projectoproep voor het URBACT III-programma. Het is een initiatief van het publiek-private samenwerkingsverband Cross River Partnership, dat in grote delen van Londen herontwikkelingsprojecten in goede banen leidt. Freight TAILS wil de vele nadelige gevolgen van het goederenvervoer aanpakken. De doelstelling is tweeledig: de uitstoot van broeikasgassen door het vervoer beperken en de ontwikkeling van energievormen met een laag koolstofgehalte in de sector stimuleren.

Aan het Freight TAILS-project nemen negen steden deel: La Rochelle (FRA), Maastricht (NED), Parma (ITA), Split (HR), Suceava (ROE), Gdynia (POL), Umea (ZWE), Tallinn (EST) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BEL). Na afloop zou elk van hen moeten beschikken over een geconsolideerde strategie met maatregelen voor een duurzame, innoverende en aangepaste benadering van de stedelijke logistiek.

 

Een Europees project als springplank voor een Europees project

Freight TAILS steunt op het uitwisselen van expertise en goede praktijken tussen de steden. Brussel Mobiliteit zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen. Dit bestuur van de Gewestelijke openbare dienst van Brussel bevestigt hiermee zijn dynamisme bij Europese projecten. Cross River Partnership vroeg Brussel Mobiliteit trouwens om mee te stappen in het Urbact-avontuur naar aanleiding van hun onderlinge samenwerking in het kader van LaMiLo (www.lamiloproject.eu), een project rond de problematiek van de laatste af te leggen kilometer binnen de distributieketen in de stad.

 

Dankzij Freight TAILS zal het denkwerk tijdens dit project verdergezet kunnen worden (de link is evident), maar ook de specifieke methodologie van Urbact interesseert Brussel Mobiliteit. Het programma omvat namelijk een beproefde methode met de focus op de betrokkenheid en medewerking van alle betrokkenen, een fundamentele dimensie van de stedelijke logistiek gezien de talrijke betrokken spelers.

Een lokale Brusselse Urbact-groep wordt weldra samengesteld om erover te waken dat – met respect voor duurzame ontwikkeling – wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van de economische betrokkenen, de inwoners en de verschillende gebruikers. Dankzij het grensoverschrijdende netwerk, het bundelen en vervolgens delen van de lokale kennis en ervaringen tussen alle partners, zal een nieuwe kern van expertise worden uitgebouwd. Die moet dan weer leiden tot een positieve spiraal voor het aansturen van het lokale debat.

 

De Brusselse oplossingen: inspiratiebronnen

Tot op heden onderhield Brussel Mobiliteit op Europees niveau vooral contacten met gesprekspartners, die beschouwd worden als leiders in hun vakgebied. Dankzij deze nieuwe samenwerking zal het Gewest nieuwe relaties uitbouwen met minder ervaren steden, die de Brusselse praktijken als inspiratiebron kunnen aanwenden en op de proef stellen om eventuele verbeteringen aan te brengen.

Het partnerschap beschikt over een totaalbudget van ruim €700.000 om zijn acties te ontwikkelen tot in mei 2018, en dit met de steun van een toegewezen expert. Brussels International, dat het Gewest bij de Urbact-instanties vertegenwoordigt, zal de evolutie van Freight Tails van dichtbij opvolgen en de realisaties evalueren.

 

16. logoUrbact

Volg de actualiteit rond Urbact en blijf op de hoogte van komende oproepen voor voorstellen via www.urbact.eu.   Meer informatie bij Brussels International: neem contact op met Valérie Dussart (vdussart@gob.brussels).