In Europa

Stedenbouwkundigen uit de hele wereld in Brussel

canal1   Brussel is een van de twaalf steden die van 19 tot 23 oktober e.k. gastheer zijn voor het jaarlijkse wereldcongres van ISOCARP (International Society of City and Regional Planners), de internationale vereniging van stedenbouwkundigen.   De Brusselse deelname aan dit wereldcongres wordt gecoördineerd en georganiseerd door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO). ATO zorgt voor een workshop getiteld “Stadsvernieuwing: hoe verzoenen we lokale verwachtingen met sterke internationale uitdagingen?” Deze workshop vindt plaats op 19 en 20 oktober 2015 en en zal aandacht besteden aan de initiatieven in het Brusselse Kanaalgebied. Voornoemd congres wordt georganiseerd in twaalf steden uit Nederland, Duitsland en België. Het opzet bestaat erin de fundamentele uitdagingen voor de stad en wereld van morgen te bespreken. Het congres zal meer bepaald bijdragen aan de voorbereidingen van – op Europees niveau – de uitwerking van een stedelijke agenda en – op wereldniveau – de 3e conferentie van de Verenigde Naties over stedelijke ontwikkeling (HABITAT III), die plaatsvindt in oktober 2016.   Talrijke partners De Brusselse medewerking aan het congres verloopt in samenwerking met de twee Belgische verenigingen van stedenbouwkundigen: de Chambre des Urbanistes de Belgique (CUB) en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de directie Stadsvernieuwing van Brussel Stedelijke Ontwikkeling (BSO-DSV), de Brusselse Bouwmeester (bMa) alsook academici.   ISOCARP banner Brussels workshop   De Brusselse workshop wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Europese Unie via de Programmering 2007-2013 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).   ISOCARP banner FEDER Informatie Alle informatie over het Congres (de 12 lokale workshops, waaronder die in Brussel en de plenaire sessies, is te vinden op volgende websites: www.isocarp2015.org www.isocarp.org (onder ‘51st ISOCARP Congress’) Inschrijvingen Inschrijven voor het Congres kan enkel via het internetplatform van ISOCARP: http://isocarp.org/activities/isocarp-annual-world-congress-2/registration-51st-isocarp-congress/ Wie inschrijft vóór 31.07.2015 geniet korting.