In Europa

Een nieuw elan voor de Europese wijk

De nieuwe commissaris voor de relaties met de Europese en internationale instellingen, Alain Hutchinson, ontmoet de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Kristalina Georgieva.

berlaymont   Op 26 maart vond een topontmoeting plaats tussen de Brusselse Gewestregering, het Europese Parlement en de Europese Commissie. Het onderwerp: het opstarten van een dialoog over de vestiging van de Europese instellingen in Brussel met als doel een echte ‘roadmap’ op te maken voor de Europese wijk.   Op de topontmoeting van 26 maart waren voor Brussels minister-president Rudi Vervoort en de ministers Guy Vanhengel en Pascal Smet aanwezig, en voor Europa Rainer Wieland (de ondervoorzitter van het Europese Parlement) en Kristalina Georgieva (ondervoorzitter van de Europese Commissie). Het initiatief kwam van de nieuwe Commissaris  voor de relaties met de Europese en internationale instellingen, Alain Hutchinson, die bij deze gelegenheid zijn officiële functie opnam. De Brusselse regering bevestigde nogmaals de voorname plaats die de Europese instellingen in Brussel bekleden en hun economische bijdrage aan het Gewest. Ze hecht veel belang aan de goede samenwerking die ze met hen onderhoudt. De gesprekspartners waren overtuigd van het belang om de levenskwaliteit in en het imago van de Europese wijk te bevorderen aan de hand van nieuw ingerichte openbare ruimten, met respect voor het milieu en een goede sociale mix, duurzame mobiliteit en toeristische aantrekkingskracht. Een werkgroep wordt opgericht om de aantrekkingskracht van de Europese wijk te verbeteren.