In Europa

Europa en de internationale instellingen nog beteronthaald en geïntegreerd in Brussel

De nieuwe commissaris voor de relaties met de Europese en internationale instellingen, Alain Hutchinson.

Het Brusselse Gewest richtte recent het Commissariaat voor de relaties met de Europese en internationale instellingen op, om zijn onthaal- en samenwerkingsbeleid met deze instellingen en hun in Brussel gehuisveste medewerkers te versterken.   Het Commissariaat voor de relaties met de Europese en internationale instellingen streeft in de eerste plaats het onthaal na van alle internationale organisaties in Brussel, zodat die zich nog beter kunnen ontwikkelen in harmonie met de ontwikkeling van het Gewest en de behoeften van zijn inwoners. Zijn rol: de betrekkingen van het Gewest met alle internationale instellingen en organisaties op zijn grondgebied structureren. Voor hen vormt het Commissariaat het enige aanspreekpunt en de ‘go between’ met de Brusselse overheden. Deze taak omvat meerdere facetten: ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, kwaliteit van de publieke ruimten, veiligheid, verwelkomen van de nieuwe Brusselaars – meestal ‘expats’ – door een Expat Welcome Desk. Zo erft het Commissariaat een deel van zijn activiteiten van het Europe-Brussels Liaison Office (EBLO), opgericht in 1991, en anderzijds het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling.   Open en efficiënte samenwerking Voor al deze domeinen zal het Commissariaat instaan voor een vereenvoudiging, om zo een geheel van complexe dossiers efficiënt te behandelen. Daarvoor beschikt het over een officiële opdracht van de regering en over de nodige hefbomen om dossiers te laten vooruitgaan, de juiste vragen te stellen aan de Brusselse bestuurders en binnen de kortst mogelijke termijn te zorgen voor een oplossing. Alain Hutchinson werd benoemd tot Commissaris. Bij de officiële inhuldiging van het Commissariaat op 26 maart 2015 verklaarde hij: “In een geest van open en efficiënte samenwerking tussen de Brusselaars en hun gasten, versterken we de geloofwaardigheid van de openbare besturen in de ogen van onze medeburgers, die soms al te sceptisch en kritisch staan tegenover het uitbouwen van Europa en het engagement van al deze internationale organisaties, NGO’s, persorganen en verenigingen die ervoor kiezen om vanuit Brussel te werken.”     Lange traditie De voorbije zestig jaar liep de geschiedenis van het Gewest inderdaad grotendeels samen met zijn stapsgewijze groei tot eersterangs internationaal institutioneel en diplomatiek centrum. Vanaf het Verdrag van Rome in 1957 besloten de ontluikende Europese instellingen al snel om zich te vestigen in Brussel. Sindsdien groeide de Belgische hoofdstad uit tot Europese hoofdstad en kozen talloze internationale instellingen en organisaties Brussel als hoofdzetel. Tegelijk verwierf Brussel het statuut van volwaardig Gewest op Belgische niveau. Onlangs nog kende de 6de staatshervorming nieuwe bevoegdheden toe aan het Gewest. Zo gaat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voortaan over het zetelbeleid, wat tot op heden een federale materie was. Alleen al deze evolutie rechtvaardigt de oprichting van het Commissariaat voor de relaties met de Europese en internationale instellingen.   Meer info: Expat Welcome Desk Bent u een (toekomstige) expat in Brussel? De Expat Welcome Desk van het Commissariaat voor de relaties met de Europese en internationale instellingen verleent u als onafhankelijke openbare dienst gratis bijstand voor alle praktische of juridische vragen tijdens uw verblijf in Brussel.   Contact : www.commissioner.brussels info@commissioner.brussels Tel. : +32 2 430 66 14.