In Europa

2015, een jaar vol opportuniteiten voor deEuropese territoriale samenwerking

07B%20URBACT%20CITIES   Bent u actief in duurzame en geïntegreerde stadsontwikkeling, innovatie, low carbon economy, efficiënt gebruik van grondstoffen, het versterken van de institutionele capaciteiten of de competitiviteit van kmo’s? Dan is dit het moment om projecten in te dienen en te genieten van ondersteuning door de Europese territoriale samenwerking (ETS).   De Europese territoriale samenwerking (ETS) vormt een volwaardige doelstelling van het nieuwe cohesiebeleid 2014-2020 en gaat dit jaar zijn vijfde programmaperiode in. Urbact III, Interreg Europa en Interreg Noordwest Europa maken deel uit van de ETS-programma’s waarvan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest partner is. Vanaf april lanceren deze programma’s hun eerste projectoproepen. Een gelegenheid om het lokale en gewestelijke beleid te ondersteunen dankzij een cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), en tegelijk te profiteren van het delen van goede praktijken bij het ontwikkelen van pilootprojecten en inspiratie te vinden bij de expertise van Europese partners. De ingediende projecten kunnen ontwikkeld worden rond uiteenlopende thema’s, zoals degene die hierboven vermeld staan.   Meer informatie: Volgende websites bevatten meer informatie en de definitieve kalender voor de verschillende oproepen: De experten van Brussels International staan tot uw dienst om vragen over deze programma’s te beantwoorden. Aarzel niet contact op te nemen :