In Europa

Een sleutelelement van het plan Juncker voorde economische heropleving krijgt vorm

Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, stelt zijn economisch heroplevingsplan voor.

De lancering van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) is voorzien voor september van dit jaar. Dit sleutelelement van het plan Juncker doorloopt momenteel de strategische stappen om tot stand te komen.     Van bij zijn aantreden als Voorzitter van de Europese Commissie, kondigde Jean-Claude Juncker zijn ambitieuze heroplevingsplan aan, sindsdien bekend als het ‘Plan Juncker’. Tijdens de Europese Raad van december bevestigden de staatshoofden dat dit plan steunt op drie pijlers: financiële middelen voor investeringen vrijmaken via het EFST, investeren in leefbare projecten met een meerwaarde voor de Europese economie (opmaken van een lijst met projecten) en een gunstig investeringsklimaat creëren door financiële en reglementaire hindernissen te verwijderen. Al snel bleek dat de regeling van het EFSI voor een astronomisch bedrag van 315 miljard euro niet zou gebeuren in klinkende munt. Het zou vooral om een financiële constructie gaan, op het getouw gezet door de Commissie en de Europese Investeringsbank, met als doel risicodragende projecten, die zonder deze steun niet tot stand zouden komen, te verwezenlijken. Dit ligt momenteel op tafel in de Raad en moet in mei uitmonden in een overeenkomst met het Europees Parlement om later in september in werking te treden.   Meer weten: het plan Juncker, het Europees Fonds voor Strategische investeringen