In Europa

Financieringskansen : de Europese territoriale samenwerking in Brussel

11-2014-Réseaux-5.2         11-2014-Réseaux-5.1        11-2014-Réseaux-5.3          Op 21 november 2014 organiseert Brussels International een infovoormiddag over de Europese territoriale samenwerking (ETS) met het oog op de eerste projectoproepen van de ETS voor de programmeringsperiode 2014-2020, die worden gelanceerd in 2015.   Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is partner van verschillende ETS-programma’s. De infovoormiddag biedt de gelegenheid om de Brusselse actoren samen te brengen en te informeren over de kansen die worden geboden door Interreg Europa, Interreg VB Noorwest-Europa en Urbact III. Er wordt tevens tijd voorzien voor de balans van de programmering 2007-2013 van ETS in Brussel. Na het delen van ervaringen door de initiatiefnemers van diverse Brusselse projecten, stellen de vertegenwoordigers van de verschillende programma’s de nieuwigheden, strategische krachtlijnen en modaliteiten voor tussenkomsten voor. Ter herinnering: de ETS-programma’s worden gefinancierd door de EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling). Ze willen de uitwisseling van ‘best practices’, de kennisoverdracht, de financiering van pilootprojecten en het zoeken naar oplossingen voor de gemeenschappelijke problemen van steden en regio’s bevorderen. Tussen 2007 en 2013 kwamen er zo op het Brusselse grondgebied projecten tot stand rond stedelijke mobiliteit, duurzame voeding & bouw en lokaal beleid voor een bedrag van bijna 18 miljoen euro.   Praktisch: 21/11 – 9u – Brussels Info Place (BIP), Zaal Zinneke. Er wordt een lichte lunch geserveerd voor de deelnemers. Inschrijven via vdussart@gob.irisnet.be of +32 800 37 13.