In Europa

Een Brussels seminarie onderzoekt de perspectievenvan het Plan Juncker

De minister-president Rudi Vervoort en Manoëlle Wasseige (afgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de Europese Unie).

DSC_1648   Er lijkt een akkoord in de maak over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), zoals voorzien door het ‘Plan Juncker’ rond Europese investeringen in Europa. Ondertussen vond op 5 mei op initiatief van de Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de EU een seminarie plaats, gewijd aan de opportuniteiten van het EFSI.   Het Plan Juncker (ook het ‘Investeringsplan voor Europa’ genoemd) roept nog tal van vragen op. Toch zou er snel verduidelijking moeten komen: op 28 mei sloten de Commissie, de Raad en het Parlement namelijk een politiek akkoord over het EFSI. Dit fonds vormt het belangrijkste luik van het herstelplan. Grote landen als Frankrijk, Duitsland en Italië stellen nu al alles in het werk om er voordeel uit te halen. Tijdens het seminarie, dat de Delegatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de EU op 5 mei organiseerde in Brussels Info Place, kwamen het EFSI en de bijbehorende opportuniteiten uitvoerig aan bod. Het seminarie werd ingeleid door minister-president Rudi Vervoort en kende veel succes. De grote lijnen van het Fonds werden voorgesteld aan een publiek van politieke, openbare, semi-openbare en private actoren. Naar aanleiding van de benoeming van een vertegenwoordiger van de Europese Investeringsbank in België, werd ook de EIB besproken. Die vertegenwoordiger zal zich uitsluitend wijden aan het bijstaan en ondersteunen van Belgische projecten. Ten slotte had men het ook nog over het bestaan van andere Europese financiële instrumenten, zoals de COSME en Horizon 2020 programma’s. Om het seminarie nog concreter te maken, sprak men enkele actoren uit het werkveld aan, zoals Impulse, de onderneming UCB en Belfius Bank. Die laatste stelt in samenwerking met de EIB leningen voor aan steden en gemeenten op het gebied van de Smart cities. Laat ons hopen dat dit initiatief uitmondt in meer projecten en ontwikkelingen met de EIB en in een grotere betrokkenheid van de Brusselaars bij de Europese programma’s.