Netwerken

Urban Digital Women:het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, partner vaneen ronde tafel in New York

newyork ok   Op 11 maart 2015 was het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) de partner van een ronde tafel in New York over wat de digitalisering bijdraagt aan de zelfstandigheid van vrouwen, als sleutel tot een positieve stadsaanpassing.     Dit jaar vond de 59ste zitting van de Commission on the Status of Women van de Verenigde Naties (afgekort als CSW59) plaats van 9 tot 20 maart in New York, samen met de 20ste verjaardag van de goedkeuring van de Verklaring en het Actieprogramma van Peking. Onder de officiële parallelle manifestaties van CSW59, zaten Bianca Debaets (Staatsecretaris BHG voor Gelijke Kansen) en Francina Vila (Raadsvrouw voor de Vrouwen en de Burgerrechten van de stad Barcelona) samen de ronde tafel ‘Urban Digital Women: Digitally empowering women for positive urban transformation’ voor. Vrij vertaald: Stedelijke Digitale Vrouwen: vrouwen zelfstandiger maken dankzij technologie voor een positieve stadsaanpassing. De ronde tafel was een gezamenlijke organisatie van het BHG, Metropolis en de stad Barcelona. Ze focuste op het onderzoeken van goede praktijken aan de hand van drie thema’s:
  • de uitdagingen voor steden en voor vrouwen die in steden wonen;
  • de uitdagingen voor vrouwen, vooral in stedelijke centra;
  • de voordelen van de digitalisering voor de zelfstandigheid van vrouwen, als bron van een positieve aanpassing van het stedelijke landschap.
Een verslag van de beste praktijken die tijdens de ronde tafel aan het licht kwamen, wordt weldra gepubliceerd.