Netwerken
Officiële inhuldiging van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux op 21 januari 2015 in het Egmontpaleis.

Brusselse deelname aan het Belgisch voorzitterschap van de Benelux in 2015

Het Belgisch voorzitterschap van de Benelux biedt aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de kans om zich specifiek toe te leggen op de dossiers rond duurzame mobiliteit.

lamilo

Tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Benelux, zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vooral aandacht hebben voor het Urbiscoop samenwerkingsprogramma tussen de grote steden van de Benelux. De komende maanden staat een bezoek aan het LaMiLO-project (last mile logistics) op de agenda. In dit project gaat men op zoek naar oplossingen om de laatste schakels van de bevoorradingsketen in de steden te verbeteren door een meer efficiënt en duurzaam gebruik van de bestaande infrastructuren.

Het Belgisch voorzitterschap van de Benelux werd officieel ingeluid op 21 januari 2015 in het prestigieuze kader van het Egmontpaleis. Het loopt gedurende een jaar en legt de nadruk op energie, duurzame mobiliteit en veiligheid.

De voorbije jaren evolueerde de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg naar nieuwe vormen. Op 17 juni 2008 tekenden de drie landen in Den Haag een verdrag over de verlenging van hun gemeenschappelijke organisatie. Tijdens de ontmoeting van 21 januari vond de ondertekening plaats van een conventie over de modernisering van het parlement van de Benelux. De Benelux wil meer dan ooit een laboratorium voor samenwerking vormen voor die vakgebieden waarvoor de Europese Unie nog geen oplossingen aanreikt. Het Belgisch voorzitterschap zal daar ongetwijfeld aan bijdragen.