Netwerken

‘Live the City’, jaarlijkse bijeenkomst Metropolisin Buenos Aires

Jean-Luc Vanraes tijdens de Raad van Bestuur van Metropolis, voorgezeten door Jean-Paul Huchon, voorzitter van de Regionale Raad van Île-de-France.

Bianca Debaets stelt het gendermainstreamingbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor.

Anne Claes tijdens de ontmoeting van de gewestelijke secretarissen, tussen de vertegenwoordigers van de steden Dakar en Sao Paulo.

‘Live the City’, de jaarlijkse bijeenkomst van Metropolis, vond van 18 tot 21 mei 2015 plaats in Buenos Aires. Deze ontmoeting naar aanleiding van de dertigste verjaardag van de vereniging, focuste op drie horizontale thema’s: inclusie, innovatie en duurzame ontwikkeling.   63 steden uit 37 landen van alle continenten waren vertegenwoordigd op de jaarlijkse bijeenkomst van Metropolis 2015: Berlijn, de regio Île-de-France, Johannesburg, Montevideo, Montréal, Porto Alegre, Rosario, Quito, Guangzhou, Seoel… en niet te vergeten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De drie krachtlijnen van de bijeenkomst werden grondig behandeld tijdens thematische sessies en tijdens bezoeken aan de verschillende wijken van de gaststad. Zo zagen de deelnemers in de zuidelijke zone bijvoorbeeld hoe een wijk, die lange tijd werd verwaarloosd, een vernieuwd elan kan krijgen met de hulp van de bewoners. Dankzij het bezoek aan de wijk Microcentro konden ze tevens de draagwijdte meten van de opgezette projecten in het stadscentrum, met het oog op een betere mobiliteit en duurzame ontwikkeling.   Gendermainstreaming Het BHG was vertegenwoordigd door Bianca Debaets, de staatssecretaris voor gelijke kansen en vice-voorzitster Europa van het Internationale vrouwennetwerk Metropolis en Jean-Luc Vanraes, penningmeester van Metropolis. Bianca Debaets stelde het gendermainstreamingbeleid voor dat werd ontwikkeld binnen het BHG tijdens een workshop over integratie en de genderdimensie in het openbare beleid. Ze nam eveneens deel aan de sessie ‘Het woord van de burgemeesters’, waar de voornaamste politieke leiders van de lidsteden van Metropolis een forum kregen om te praten over de activiteiten in hun stad, de evolutie ervan sinds zij aan het hoofd kwamen en hun kijk op de toekomst van de steden. Als penningmeester van de vereniging vertegenwoordigde Jean-Luc Vanraes het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de interne vergaderingen van Metropolis en de Raad van Bestuur. Die laatste bracht een eresaluut aan Alain Le Saux, de uittredende secretaris-generaal, en verwelkomde zijn opvolger Felip Roca. Twee nieuwe steden traden toe tot Metropolis: San Salvador en Ramallah. Photo article Metropolis-4Een galadiner sloot de feestelijkheden voor de dertigste verjaardag van Metropolis af, op de klanken van de befaamde Argentijnse tango.   Meer weten : Jaarlijkse ontmoeting Metropolis Buenos Aires 2015