In Europa
Panelleden zitten in een halve cirkel voor een scherm.

Terugblik op de Belgische Bodemweek

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU organiseerde Leefmilieu Brussel drie opeenvolgende dagen evenementen over bodembeheer op Europees niveau. Deze evenementen brachten een verschillende stakeholders samen, waaronder politieke besluitvormers, wetenschappers en professionals.

De evenementen werden mede georganiseerd door de drie Belgische gewesten, vertegenwoordigd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), het Waals Gewest en Leefmilieu Brussel, en door de Europese netwerken NICOLE en Common Forum. Experts uit Europa en zelfs Quebec kwamen voor de gelegenheid naar Brussel. Ze bespraken verschillende onderwerpen zoals chemische verontreiniging van bodems of bodemgezondheid en duurzaam beheer op verschillende niveaus.  

In de loop van de 3 dagen worden zeer rijk en constructief standpunten uitgewisseld.

Het driedaagse evenement maakte deel uit van de Belgische Bodemweek. De laatste twee dagen van de Belgische Bodemweek werden georganiseerd door een ander Europees netwerk voor bodemverontreiniging, ENSOr.

Dit evenement vindt plaats in een snel veranderende context op Europees niveau. In juli 2023 keurde de Europese Commissie de voorgestelde richtlijn over bodembeheer goed.