In Europa
Een leeg podium met toeschouwers van achteren gezien.

Europese Top van regio’s en steden: Brussel stelt de Declaratie van Europese burgemeesters voor

Op 18 en 19 maart vond in Bergen de tiende Europese Top van regio’s en steden plaats. Deze Top werd georganiseerd door het Europees Comité van de Regio’s. Dit tweejaarlijkse evenement bracht duizenden verkozen vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden en Europese besluitvormers samen om zich over de belangrijkste uitdaging voor de EU te buigen.

Panelleden praten tegen een publiek

Met het oog op de aankomende Europese verkiezingen gingen de discussies vooral over de klimaatcrisis, investeringen, het cohesiebeleid, de openbare diensten en de digitale revolutie. Het belangrijkste doel was om de lokale en regionale initiatieven in de EU onder de aandacht te brengen, wat leidde tot een verklaring bestemd voor Europese en nationale leiders.

Deze verklaring, gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, benadrukte het belang van door de EU gesteunde overheidsinvesteringen om gemeenschappelijke uitdagingen aan te gaan en tegelijkertijd de economische, sociale en territoriale cohesie te behouden. Daarenboven werd er ook opgeroepen om het EU-beleid op lokaal en regionaal vlak te verankeren om de democratische legitimiteit en doeltreffendheid ervan te versterken.

De Top bood de gelegenheid om de vele crises te bespreken waarmee Europa wordt geconfronteerd, zoals de klimaatcrisis, de energietransitie, de repercussies van de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de inflatie. Hij herinnerde ook aan de essentiële rol van lokale en regionale overheden om burgers dichter bij het Europese project te brengen en riep op tot een krachtig cohesiebeleid.

Een man staat achter een katheder.
De voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, Vasco Alves Cordeiro, wijst erop dat de Europese Unie bestaat uit haar regio’s en steden en dat wij de macht hebben om een sterker, eerlijker en veerkrachtiger Europa te creëren. Hij roept op tot erkenning van de rol van regio’s en steden als volwaardige spelers in het Europese project.
 
Video van een vrouw die spreekt, getoond op een groot scherm.
Toespraak van Elisa Ferreira, Europees commissaris voor Cohesie en Hervorming: “Als we willen dat de komende uitbreiding van de EU met nieuwe landen een succes wordt, moet het cohesiebeleid dat voorbeeld volgen om eenheid en welvaart te blijven garanderen. Anders dreigt Europa versnipperd te raken, zijn concurrentievermogen te verliezen en zijn potentieel te zien afnemen. Zonder cohesie is er geen Europa”.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nam actief deel aan de Top, en zette de rol van de steden als partners in de verwezenlijking van de Europese doelstellingen in de kijker. Het stelde de Brusselse Declaratie van Europese burgemeesters voor, die op 24 januari werd aangenomen en intussen al door meer dan 100 steden werd ondertekend. In de verklaring wordt opgeroepen tot een sterke stedelijke dimensie in de komende politieke programmering van Europa.

Met de steun van de Europese burgemeesters heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich ertoe verbonden deze aanbevelingen te promoten en te verdedigen tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU en daarbuiten. Op 20 maart heeft de minister-president tijdens de laatste vergadering van het Comité voor regionale ontwikkeling ook de Brusselse Declaratie van de Europese burgemeesters gepresenteerd aan de leden van het Europees Parlement. Alle Europese steden worden uitgenodigd om deze verklaring online te ondertekenen om zich aan te sluiten bij deze gezamenlijke inspanning.

Een man filmt de hele top met een professionele camera.