In Europa
Mensen verzamelden zich in een grote hal.

Sociale cohesie versterken om de veiligheid in steden te verbeteren

Aan de vooravond van de Europese verkiezingen, op een moment dat veiligheid in steden een belangrijk maatschappelijk en politiek thema is, kwamen Europese steden en regio’s van 20 tot 22 maart 2024 in Brussel bijeen voor de achtste editie van de internationale conferentie over Veiligheid, Democratie en Steden om te debatteren over de democratische uitdaging.

Het is een must voor iedereen die geïnteresseerd is in stedelijke veiligheid die meer dan honderd sprekers en 700 deelnemers uit 140 steden en regio’s in Europa en daarbuiten. De conferentie bood een unieke gelegenheid om ideeën uit te wisselen over de huidige en toekomstige veiligheidsuitdagingen waar lokaal gekozen vertegenwoordigers dagelijks mee te maken hebben, maar ook om hun centrale rol als hoeders van democratische principes en de bescherming van grondrechten te benadrukken.

De editie 2024 van deze conferentie, die om de drie jaar plaatsvindt, wordt gezamenlijk georganiseerd door het European Forum for Urban Safety (Efus) en safe.brussels, onder auspiciën van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU.

Efus is een netwerk dat de diversiteit van lokale en regionale overheden vertegenwoordigt en de uitwisseling van ervaringen over politieke scheidslijnen heen bevordert, op basis van het principe dat steden elkaar helpen. Efus werd opgericht in 1987 en verenigt bijna 250 steden en regio’s uit 17 landen. Het is het enige Europese netwerk van lokale en regionale overheden dat zich toelegt op reflectie, samenwerking en ondersteuning van verkozenen en hun teams op het gebied van stedelijke veiligheid.

Safe.brussels is de Brusselse organisatie die verantwoordelijk is voor de coördinatie van preventie en veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die alle betrokken actoren bijstaat om de best mogelijke veiligheid te garanderen voor de Brusselaars en iedereen die het Gewest bezoekt.

De directrice-generaal (en hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie) legt uit dat “deze conferentie een belangrijk evenement is voor safe.brussels, en we zijn er trots op dat we ze organiseren in nauwe samenwerking met onze bevoorrechte partner, Efus. Bovendien vindt de conferentie plaats op een voor ons zeer symbolisch moment: de trieste achtste verjaardag van de terroristische aanslagen in Brussel en het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Deze gebeurtenissen versterken het belang van deze conferentie en herinneren ons eraan dat we moeten samenwerken om de veiligheid en democratie in onze steden te garanderen.”

Een vrouw spreekt een zittend publiek toe vanachter een staander.
Openingssessie, met een inleiding door Sophie Lavaux, directrice-generaal van safe.brussels.

Een breed scala aan thema’s en spelers

Sleutelfiguren op het gebied van stedelijke veiligheid met uiteenlopende achtergronden, waaronder gekozen vertegenwoordigers, lokale overheidsfunctionarissen, rechters, veiligheidsprofessionals, maatschappelijk werkers, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties bespraken een twintigtal onderwerpen die de dagelijkse realiteit van steden weerspiegelen op het gebied van stedelijke veiligheid en misdaadpreventie.

Panellisten debatteren op het podium voor een groot scherm.
“Georganiseerde misdaad en drugshandel bedreigen onze democratische rechtsstaat”, deelt de Belgische nationale drugscommissaris, Ine Van Wymersch, haar mening over de impact en lokale reacties op de wereldwijde drugshandel.

Terreinbezoeken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tijdens een reeks terreinbezoeken kregen de sprekers de kans om met hun ogen zien welke preventiemaatregelen er in ons gewest worden genomen: consumptiezalen met laag risico voor druggebruikers, het Gewestelijk Crisiscentrum, technologieën, beheer van openbare ruimten, bemiddelingsmaatregelen etc.

Politieke aanbevelingen

Het werk van Efus zal bijdragen aan de toekomstige Europese veiligheidsstrategie 2025-2029: Hoe kunnen we steden creëren waar alle burgers zich vrij en veilig voelen? Hoe kunnen we reageren op het groeiende aantal crises op lokaal niveau? Hoe kunnen steden reageren op lokale problemen in verband met drugs en mensenhandel? Hoe kan het vertrouwen van de burgers in de instellingen worden versterkt? Hoe kunnen we het gemeenschapsleven verbeteren en polarisatie tegengaan? Dit waren enkele van de vragen die centraal stonden tijdens de conferentie, drie maanden voor de Europese verkiezingen in juni 2024. De beleidsaanbevelingen die uit de conferentie voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de nationale regeringen en de besluitvormingsorganen van de Europese Unie.

Een panel van vijf sprekers zit voor een publiek.
Themasessie over geestelijke gezondheid in de openbare ruimte. Chris Vandenhaute, politie-inspecteur bij de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, nam deel aan het panel. De sessie benadrukte de behoefte aan meer sectoroverschrijdende samenwerking tussen gemeentelijke diensten, lokale politie en maatschappelijk werkers om effectieve en passende ondersteuning te bieden aan kwetsbare mensen op straat.
 
Een vrouw en een man zitten aan een tafel. De vrouw spreek in een microfoon.
Tijdens het panel over het nachtleven, met vertegenwoordigers van de steden Parijs, Bologna, Boedapest en Brussel, werd het BHG vertegenwoordigd door Patrick Bontinck, CEO van visit.brussels.