Ontwikkelingssamenwerking
photo évaluation
Photo by creditscoregeek.com

Evaluatie van het Brusselse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking

De kaderordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking voorziet in de organisatie van een vijfjaarlijkse externe evaluatie van de acties die worden ondernomen om het Brusselse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking uit te voeren.

Vijf jaar na de goedkeuring van de kaderordonnantie is het tijd om de balans op te maken van het beleid inzake ontwikkelingssamenwerking.

Geselecteerd als onderdeel van een overheidsopdracht startte de coöperatie South Research in januari 2023 met de eerste externe evaluatie. Voor deze evaluatie werd onder meer een aantal Brusselse spelers op het vlak van ontwikkelingssamenwerking met verschillende achtergronden geraadpleegd (kabinetten, gewestelijke administraties, gemeenten, ngo’s, verenigingen die ontstaan zijn uit de diaspora, enz.).

Het eindverslag werd in juli 2023 ingediend bij Brussels International. In dat verslag wordt de balans opgemaakt van het Brusselse beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en worden aanbevelingen gedaan om de doeltreffendheid ervan te verbeteren.

U kan meer lezen over deze vaststellingen in de verslag hier.