Varia

Een jong en levendig Gewest

Brussels International nodigt sportverenigingen uit om te reageren op de nieuwe jaarlijkse Be.Dynamic projectenoproep voor het seizoen 2024-2025.

In het kader van de bevordering van het nationale en internationale imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft Brussels International een nieuwe projectoproep uit. De oproep heeft als doel de sportclubs die met jongeren werken te ondersteunen, alsook verenigingen die projecten dragen om de stadsdynamiek en de leefkwaliteit in het Gewest te versterken via sport.

De Brusselse sportclubs spelen in dit opzicht een belangrijke rol in de ontwikkeling van een sterke en positieve gewestelijke identiteit. Dit is vanzelfsprekend aangezien er tal van sportevenementen worden georganiseerd en er wordt deelgenomen aan regionale, nationale en internationale competities.

Sport bevordert de integratie van jongeren en staat hen individueel of in groep toe om een typisch Brusselse identiteit uit te dragen. Een identiteit waarin solidariteit, emancipatie, integratie en diversiteit voorop staan.

Sport draagt bij aan de opleving van onze wijken en de sociale verbondenheid, en verhoogt de aantrekkelijkheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Voor wie?

De oproep is gericht aan:

  • in de eerste plaats sportclubs, die lid zijn van een erkende sportfederatie, die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die Brusselaars jonger dan 21 jaar begeleiden of opleiden;
  • andere sportactoren, die opgericht zijn als rechtspersoon of feitelijke vereniging zonder winstoogmerk, die gevestigd zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een project hebben dat, via sport, bijdraagt tot de versterking van het imago van het Gewest.


Voor welke projecten?

Om subsidies te kunnen genieten, moeten de ingediende projecten een duidelijke meerwaarde hebben voor de bevordering van het imago van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voor een club die met jongeren werkt (opleiding van jongeren) moeten minimaal haar infrastructuur, haar communicatie en de uitrusting van de spelers duidelijk het Gewest vermelden. De club moet zich dus profileren als een Brusselse club tijdens evenementen en competities die zij organiseert en waaraan zij deelneemt.

Voor initiatieven die geen betrekking hebben op de opleiding van jongeren moet het ingediende project op lange termijn, via sport, een supralokale of zelfs gewestelijke impact hebben en aldus het dynamische imago van het gewest en zijn aantrekkelijkheid versterken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren

  • via de ontwikkeling van vernieuwende opleidingstools voor Brusselse clubs;
  • door krachtenbundelingen in het Brusselse sportieve verenigingsmilieu mogelijk te maken;
  • door evenementen te organiseren die een brede waaier aan sporten promoten;
  • door de inclusie van doelgroepen van het gelijkekansenbeleid van het Gewest te bevorderen;


Hoe?

Alle nodige informatie staat op : https://dynamic.brussels/nl/ Om een project in te dienen, moet u gewoon het formulier online invullen.

Deadline voor het indienen van aanvragen: 10 maart 2024.


Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Brussels International
Mijnheer Mohamed El Hachmi
Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel
T : +32 (0) 22 04 28 42
bedynamic@gob.brussels