Varia
Een vrouw poseert met een boek in haar handen.
Lamia Kamal-Chaoui, Directrice van het Centrum voor ondernemerschap, KMO's, regio's en steden, stelt het eindrapport voor in het Brussels Parlement. © Yannick Coppens -SPRB-GOB

Voorstelling van het eindrapport van de Metropolitan Review

Op 6 februari werd het eindrapport van de Metropolitan Review over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) gelanceerd tijdens een evenement in het Brussels Parlement. Dit rapport is het resultaat van een intensieve en constructieve samenwerking tussen de verschillende Brusselse administraties en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

De review omvatte drie hoofddoelstellingen, namelijk:

  • Een neutrale diagnose bieden van het Gewest, in vergelijking met andere grootstedelijke gebieden, op basis van economische, sociale, milieu- en governance-indicatoren;
  • Een grondige analyse te maken van de belangrijkste beleidsmaatregelen die kunnen bijdragen tot een meer coherent en geïntegreerd beleid op grootstedelijke schaal;
  • Een reeks beleidsaanbevelingen formuleren voor concrete beleidsacties, met inbegrip van institutionele en financiële mechanismen voor een doeltreffend en goed bestuur.

Inhoudelijk bestaat de Metropolitan Review uit twee delen.

Deel 1: globale analyse van het bestuurlijk weefsel

Het eerste deel geeft een overzicht van de stedelijke ontwikkelingstendensen van het BHG, de uitdagingen waarmee het wordt geconfronteerd en de kansen en troeven die het heeft in vergelijking met andere grootstedelijke regio’s in de OESO.

Het rapport begint met een overzicht van de demografische tendensen. Vervolgens worden de economische prestaties onderzocht, waarbij wordt benadrukt dat het BHG een belangrijke economische motor van België is, maar met belangrijke uitdagingen op de arbeidsmarkt. Tot slot komt een onderzoek aan bod over het leven in het Gewest aan de hand van een analyse van stedelijke ongelijkheden, huisvesting, mobiliteit en toegankelijkheid, en de milieuprestaties.

Zicht op het halfrond, gevuld met mensen die in de tribune zitten.
© Yannick Coppens -SPRB-GOB

Deel 2: grondige analyse van 3 specifieke thema’s

Het tweede deel van het rapport maakt een diepgaande analyse van drie thema’s die het BHG naar voren schoof.

1. Stadsvernieuwing en huisvesting

De kritieke uitdagingen van het stedelijk beleid in het BHG worden onderzocht op het vlak van stadsplanning en ruimtelijke ordening, huisvesting en mobiliteit. Hoewel het Gewest beschikt over uitgebreide beleidskaders die de ontwikkeling op deze gebieden sturen, kan de uitvoering ervan nog worden verbeterd. Het Gewest staat voor uitdagingen om het beleid op het gebied van stadsplanning, huisvesting en vervoer strategischer in te zetten om de visie van een ’20-minutenstad’ te realiseren. Dat is een concept waarbij bewoners op twintig minuten wandelen of fietsen alle essentiële functies vinden: winkels, kantoren, scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontspanning. Daarnaast worden specifieke aanbevelingen gedaan om de lopende hervormingsinspanningen te verfijnen en aan te vullen om een meer betaalbare en toegankelijk Gewest op te bouwen.

2. Goed bestuur

Ook het bestuur van het BHG werd uitgebreid geanalyseerd en vergeleken met andere metropolen en steden. Na een gedetailleerde beschrijving van de huidige staat van de bestuurlijke regelingen, identificeert het rapport de belangrijkste uitdagingen die in de loop van de tijd zijn opgedoken en stelt het beleidsaanbevelingen voor om de efficiëntie, transparantie en verantwoordingsplicht te verbeteren, om uiteindelijk de weg te effenen voor een robuuster en duurzamer bestuurlijk kader.

3. Publieke financiën

Het laatste thema gaat dieper in op de overheidsfinanciën van het BHG en zijn gemeenten. Na een analyse van de evolutie van het budgettair federalisme in België en het BHG tijdens de voorbije decennia, wordt een grondige analyse van de belangrijkste uitdagingen op het vlak van de overheidsfinanciën gegeven en formuleert het een reeks beleidsaanbevelingen om deze problemen aan te pakken en uiteindelijk te werken aan het versterken van de budgettaire houdbaarheid.

Lees het volledige eindrapport met alle aanbevelingen op : https://www.oecd.org/publications/oecd-territorial-reviews-brussels-capital-region-belgium-0552847b-en.htm