In Europa
Groepsfoto op een trap.

Het voorzitterschap kent een vliegende start

Met de nieuwjaarsfestiviteiten nog maar net achter de rug heeft België met veel tamtam zijn zes maanden durende voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie ingehuldigd. Met nog vijf maanden te gaan voor de federale, regionale en Europese verkiezingen heeft België nog heel wat werk voor de boeg.

Bezoek van het college van commissarissen

Op 5 januari begon het eerste grote evenement, het traditionele bezoek van het college van Europese commissarissen. Het college werd verwelkomd door de Belgische federale, gewestelijke en gemeenschapsministers die in de eerste helft van 2024 de formele en informele Raden zullen voorzitten in het Egmontpaleis.

Mensen zitten rond een grote ronde tafel.
Bezoek van het college van commissarissen. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen & Julien Nizet

Het bezoek bood de Europese commissarissen en de Belgische ministers de gelegenheid elkaar te ontmoeten en hun werkprogramma’s op elkaar af te stemmen. Hun besprekingen, in de vorm van thematische rondetafelgesprekken, spitsten zich toe op de wetgevingsprioriteiten van het Belgische voorzitterschap, de strategische agenda voor 2024-2029 en het werkprogramma van de Commissie.

Alain Maron, minister van Leefmilieu, vertegenwoordigde het Brussels Gewest en nam actief deel aan de rondetafelconferentie over milieu en klimaat.

Groepsfoto op een trap.
Bezoek van het college van commissarissen. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen & Julien Nizet

De openingsavond

Om de uitwisselingen van de dag met de Europese Commissie af te ronden, vond er een muzikale voorstelling plaats in de prestigieuze Zaal Henry Le Bœuf in Bozar, in aanwezigheid van Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde, de voorzitter van de Commissie, Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Raad, Charles Michel, en honderden Belgische en internationale persoonlijkheden. Zo’n tweeduizend toeschouwers werden getrakteerd op een originele muzikale creatie van Jef Neve, gevolgd door een eerbetoon aan grote Belgische artiesten en optredens van eregasten zoals violist Lorenzo Gatto en zangeressen Selah Sue en Charlotte Adigéry. Een orkest bestaande uit muzikanten uit verschillende delen van het land begeleidde de avond, die werd gevolgd door een receptie met Belgische producten.

De Koning en Koningin op het balkon. De Koning begroet het publiek.
Z.M. Koning Filip en H.M. Koningin Mathilde tijdens het openingsconcert.© Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen
Een theater vol toeschouwers.
© Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen
 
Twee zangeressen op het podium, één zingt in een microfoon.
Charlotte Adigéry en Selah Sue. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen

De persreis van het voorzitterschap houdt halt in Brussel

Van 8 tot 10 januari nam België een zeventigtal journalisten van media uit heel Europa mee op een persreis van het voorzitterschap. Op het menu: Charleroi, Antwerpen en, als kers op de taart, Brussel. Het doel van het Brussels Gewest, dat het voorzitterschap waarneemt voor zowel milieu als stedelijk beleid, was om zijn programma voor te stellen om voormalige industriële wijken nieuw leven in te blazen door het erfgoed te rehabiliteren en er een duurzame stad van te maken waar het goed leven is.

De journalisten werden eerst verwelkomd in KANAL door de Minister-President, Rudi Vervoort, en de staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen, Ans Persoons. Zij stelden het project voor om de voormalige Citroën-garage op het IJzerplein om te vormen tot een groot cultureel centrum dat in 2025 zijn deuren zal openen: een museum voor moderne en hedendaagse kunst, een centrum voor architectuur en stedenbouw en een ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen en evenementen.

Een model van een glazen gebouw.
Maquette van het toekomstige KANAL-gebouw na renovatie. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen
 
Journalisten rond een gebouwmodel.
Journalisten bewonderen de maquette van het toekomstige KANAL-gebouw na renovatie. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen

Vervolgens werden ze meegenomen naar Thurn & Taxis door een deel van de Kanaalzone, een voormalig industriegebied dat momenteel wordt omgebouwd, met name dankzij aanzienlijke investeringen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Luchtfoto van een kanaal met gebouwen.
Het kanaal van Brussel.

De parel aan de oevers van het kanaal is ongetwijfeld het historische Thurn en Taxis-terrein, een uitgestrekt industriegebied uit het begin van de 20e eeuw, bestaande uit pakhuizen rondom de veerbootterminal die in een grote hal is ondergebracht.

Groep mensen loopt in een groot glazen pakhuis.
Rondleiding in Gare Maritime op de site van Thurn & Taxis. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen

Het gebouw, dat lange tijd niet werd gebruikt, werd grondig gerenoveerd en is nu een emblematische locatie voor de hoofdstad en de stad van de toekomst, met een breed scala aan functies: kantoren, werkplaatsen, administratie, winkels, huisvesting, openbare voorzieningen en tal van culturele evenementen.

Een lege glazen gang.
Thurn en Taxis. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen

Alvorens de Thurn & Taxis-site te verlaten, stopten de journalisten bij het gebouw van Brussel Leefmilieu, de administratie die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en uitvoering van het milieu- en energiebeleid van het gewest. Deze tussenstop benadrukte het voorbeeldige karakter van dit zeer energie-efficiënte gebouw en toonde de rol ervan aan tijdens het Belgische voorzitterschap, wanneer het Brussels Gewest en zijn minister van Leefmilieu, Alain Maron, de Milieuraden zullen voorzitten.

 

Een modern gebouw met een rond dak.
Het gebouw van Brussel Leefmilieu.

 

Mensen op de tribune van een auditorium.
© Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen
 
Een vrouw spreekt in een microfoon achter een lessenaar.
Barbara Dewulf, adjunct-directeur-generaal van Leefmilieu Brussel, presenteerde een aantal recente initiatieven in Brussel om een milieuvriendelijke overgang in een stedelijke context te bevorderen. © Belgian Presidency of the Council of the European Union / Vlad Vanderkelen

Tot slot rondden de journalisten hun bezoek af met een lunch in de voormalige Beurs van Brussel. Dit emblematische 19e-eeuwse gebouw ligt in het hart van de stad, in een gebied dat in 2015 ingrijpend veranderde toen de belangrijkste boulevards en omliggende straten werden omgevormd tot een voetgangerszone, de grootste in Europa.

Het gebouw werd in september 2023 heropend voor het publiek, na een ingrijpende renovatie die met name werd ondersteund door het EFRO-fonds, maar ook door NextGenerationEU, het Europese herstelplan voor de heropbouw van Europa na de coronacrisis. Het is nu volledig open voor het publiek en herbergt een café, restaurant en biermuseum.

Tijdens de lunch benadrukte Alain Hutchinson, Brussels Commissaris voor Europa en Internationale Organisaties, voormalig staatssecretaris voor Brussel en voormalig lid van het Europees Parlement, het hoofdkwartierbeleid en de internationale positie van Brussel, het kloppende hart van Europa.

Het interieur van de Beurs: een ruimte met zuilen, een koepel en een glazen dak.
De Beurs van Brussel, gerenoveerd dankzij steun van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).