In Europa
De woorden "agenda maart" staan naast de logo's van het Gewest en het voorzitterschap.

Op de Brusselse agenda in maart

De uitdagingen van archeologie in een stedelijke omgeving, de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid van morgen en de strijd tegen racisme staan allemaal op de agenda. Ontdek de kalender met evenementen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deze maand organiseert of mee organiseert in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU.

Efus’ Internationale conferentie ‘Security, Democrary and Cities’

Een blauwe banner die het Efus-evenement aankondigt

Gekozen ambtenaren, overheidsfunctionarissen, magistraten, veiligheidsprofessionals, maatschappelijk werkers, onderzoekers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties: Doe mee aan de achtste editie van de internationale conferentie Security, Democracy and Cities van het Europese Forum voor Stedelijke Veiligheid (Efus).

Van 20 tot en met 22 maart organiseert het Europese Forum voor Stedelijke Veiligheid (Efus) haar driejaarlijkse internationale conferentie rond veiligheid, democratie en steden. Deze conferentie verzamelt 800 deelnemers uit meer dan 150 mondiale regio’s.

De conferentie Security, Democracy & Cities is uniek in haar soort en biedt 3 dagen aan conferenties, workshops, veldbezoeken en netwerkmogelijkheden met belanghebbenden op het gebied van misdaadpreventie en stedelijke veiligheid uit heel Europa, om uitwisselingen en wederzijds leren te bevorderen en het veiligheidsbeleid van morgen vorm te geven.

Meer informatie en registratie op http://www.efus.eu/

Seminar “Stedelijke Archeologie en de Steden van Morgen”

Een landmeter staat op een opgegraven archeologische site.
© urban.brussels

Georganiseerd door urban.brussels in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, het seminar ” Stedelijke Archeologie en de Steden van Morgen ” wordt van 20 tot 23 maart in Brussel gehouden.

Het symposium onderzoekt de uitdagingen van het beheren van archeologische projecten in de stedelijke omgeving en hoe de kennis die door ontdekkingen wordt gegenereerd kan bijdragen aan de stad van morgen en hun ontwikkeling positief kan beïnvloeden.

Wat doet ertoe?

De eerste sessie, “Wat doet ertoe”, zal ingaan op de definitie van de betekenis van archeologische vindplaatsen in een stedelijke omgeving, de beschikbare instrumenten voor het beheer van stadsarcheologie en casestudies aanbrengen over bescherming en displays.

De juiste vragen stellen

Een tweede sessie, “De juiste vragen stellen”, gaat dieper in op stadsarcheologie als een gigantische bron voor het begrijpen van steden. Tijd en geld zijn echter niet onbeperkt. Beslissingen moeten worden genomen om prioriteiten te kunnen stellen. In deze context kunnen onderzoekskaders een belangrijk hulpmiddel zijn bij het verzamelen, focussen en herzien van de belangrijkste vragen, waarbij het ontwerp voor elk onderzoek wordt gekoppeld aan het besluitvormingsproces.

De publieke voordelen van archeologie

Een derde sessie wil zich richten op de publieke voordelen van archeologie. Stadsarcheologie vindt per definitie plaats in de dichtstbevolkte en drukst bezochte gebieden van een land. Grote aantallen bewoners en werkers zijn buren van nieuwe bouwplaatsen maar ook getuigen van de ontdekkingen die er plaatsvinden. De publieke voordelen van stadsarcheologie bieden zonder twijfel grote kansen om deze voordelen te benutten tijdens het onderzoek. De sessie wil een definitie geven van deze voordelen en hoe archeologische managers deze kunnen benutten in het kader van de stad van morgen.

Colloquium: “Extremisme en populisme: stand van zaken. Wat zijn de gevolgen voor het toenemende racisme in Europa?”

Een banner toont vijf vuisten in verschillende huidskleuren die omhoog wijzen.

Een bijeenkomst die wordt georganiseerd door de Franse Gemeenschap, in samenwerking met het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU. Afspraak op 25 maart e.k., in de Cité Miroir (Luik). Inschrijven kan vanaf nu.

Academici, onderzoekers en het middenveld worden uitgenodigd deel te nemen aan dit event, om de opmars van extreemrechtse partijen en de banalisering van hun gedachtegoed in Europa te bespreken. Hierbij zal de focus liggen op de vraag of er historisch-wetenschappelijk sprake kan zijn van een typisch “Europees” racistisch denken.

Op deze eerste insteek zal een uiteenzetting van initiatieven volgen die zijn genomen om een antwoord te bieden op extreemrechts, evenals over de middelen waarover regeringen beschikken om deze strekking te bestrijden.

Het event vindt op 25 maart a.s. plaats in de Cité Miroir, Place Xavier Neujean 22 te 4000 Luik. Dit forum is bedoeld om de dialoog te stimuleren, na te denken over oplossingen en ervaringen te delen. Alsook om wederzijds tot een beter begrip te komen, met het oog op meer verdraagzaamheid en sociale inclusie. 

Lees het volledige programma. Colloque “Etat des lieux des extrémismes et populismes: quelles conséquences sur la montée du racisme en Europe?” – Réseau de prise en charge des extrémismes et des radicalismes (cfwb.be)

InschrijvingÉTAT DES LIEUX DES EXTRÉMISMES ET POPULISMES: Quelles conséquences sur la montée du racisme en Europe? (jotform.com)

Connecting Europe Days 2024

een banner van het evenement met de titel, datum en locatie.

Doe mee aan de Connecting Europe Days 2024, het vlaggenschipevenement van Europa op het gebied van mobiliteit, op 2-5 april in het SQUARE in Brussel, België.

De Connecting Europe Days brengen meer dan 2 500 deelnemers samen uit alle EU-lidstaten en naburige landen, met name de westelijke Balkanlanden, Oekraïne, Moldavië en Georgië. Onder de deelnemers bevinden zich ministers, politici, financiële instellingen, vertegenwoordigers van de industrie, belanghebbenden uit de vervoerssector en de Europese Commissie en aanverwante agentschappen.

Tijdens de Connecting Europe Days 2024 worden concrete maatregelen besproken en good practices uitgewisseld om een duurzaam, slim en veerkrachtig vervoers- en mobiliteitsnetwerk in Europa tot stand te brengen. Er wordt een inventaris opgemaakt van de ambitieuze doelstellingen van de Green Deal van de EU en de strategie voor duurzame en slimme mobiliteit.

Deelnemers kunnen state-of-the-art innovaties uit de eerste hand zien op een tentoonstelling van door de EU gefinancierde projecten.

Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU.

Meer informatie en registratie: connectingeuropedays – European Commission (europa.eu)

Evenementenkalender van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor maart

Type evenementTitel van het evenementStartdatumEinddatumLocatie
Cultureel evenementActiviteiten over de Europese Unie voor jongeren van 12-18 jaar: “Allen Europese burger!” (FR)4/03/20248/03/2024TYN – Talented Youth Network
OverigFood 2030 Network Conference5/03/20248/03/2024Brussel
Officieel evenementBelgian soil week11/03/202415/03/2024Auditoire BEL
OverigEuropese Top van regio’s en steden18/03/202419/03/2024Bergen
Officieel evenementSeminar: Stadsarcheologie en de steden van morgen20/03/202423/03/2024KBR
OverigEFUS: European Forum on Urban Security20/03/202422/03/2024The EGG Brussels
Officieel evenementFormele Milieuraad25/03/202425/03/2024Raad (BXL)
OverigCurrent state of extremism and populism: what consequences for the rise of racism in Europe?25/03/202425/03/2024Cité Miroir, Luik
Officieel evenementConnecting Europe Days2/04/20245/4/2024SQUARE