Netwerken
Teamleden van Brussels International voor de glazen kubus van SQUARE, waar een groot deel van de BUS-activiteiten plaatsvonden onder het motto ‘Come ask the big questions. Come find the big answers’.

De Brussels Urban Summit: stedelijke antwoorden formuleren op mondiale uitdagingen  

In juni 2023 bracht de Brussels Urban Summit ruim 1.400 experts en beleidsmakers uit meer dan 200 steden wereldwijd samen in Brussel. Dit unieke forum vormde de gelegenheid om ideeën uit te wisselen en de prioriteiten te bepalen voor duurzame, betaalbare en leefbare steden.

De Brussels Urban Summit (BUS) werd van 12 tot 15 juni georganiseerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), Eurocities, Metropolis en de Champion Mayors for Inclusive Growth van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Experts, politieke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers uit het middenveld kwamen van over de hele wereld samen om zich te buigen over de uitdagingen van de steden. Ze wisselden ideeën uit en bepaalden de prioriteiten voor duurzame, betaalbare en leefbare steden.

BrusseIs International coördineerde de organisatie in nauwe samenwerking met zijn internationale en Brusselse partners.

Dagur Eggertsson praat staand op een podium voor de vergadering
Dagur Eggertsson, burgemeester van Reykjavik (IJsland) en voorzitter van het OESO-initiatief Champion Mayors for Inclusive Growth, introduceert de BUS tijdens de openingsavond in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België.
 
Talrijk zittend publiek in het auditorium van SQUARE
De plenaire zittingen van de BUS konden op veel belangstelling rekenen en lieten de zaal vollopen.

 

De Brussels Urban Summit, een platform voor gesprekken en oplossingen

Klimaatverandering, migratie en diversiteit, stedelijke groei, ongelijkheid… De steden staan vandaag voor immense uitdagingen, die hun fundamenten op de proef stellen. Tegelijk vormen ze de motor van de nodige innovatie met het oog op een groenere en meer inclusieve toekomst.  

De BUS stelde zichzelf tot doel om politieke en academische discussies op hoog niveau te organiseren, diverse stedelijke modellen tegen elkaar af te zetten en het Europese model af te wegen tegen de Afrikaanse, Aziatische en Amerikaanse modellen, om zo oplossingen te vinden voor de wereldwijde uitdagingen.

Daarnaast wou de top ook de positie van Brussel als dynamische internationale hub die openstaat voor de wereld kracht bijzetten, door de dialoog tussen de voornaamste stedelijke netwerken op gang te brengen.  

Panel met vier sprekers waaronder Anne Hidalgo, ook op het scherm in de achtergrond
“De grote ecologische projecten zijn complex en ondervinden weerstand. We moeten verder gaan en werken rond de technische en menselijke aspecten: het bepalen van de belangrijkste verontreinigende stoffen, fondsen werven, private expertise betrekken, mensen helpen om hun gedrag te wijzigen, hen overtuigen om te veranderen.” Anne Hidalgo, burgemeester van Parijs.

 

Een uitgebreid en gevarieerd programma

De BUS bracht voor het eerst drie internationale stedelijke conferenties samen: het 14deMetropolis Wereldcongres, de jaarlijkse Eurocities-conferentie en de 6de Champion Mayors for Inclusive Growth Summit van de OESO. Meer dan 200 steden van over de hele wereld en ruim 1.400 politici, experts en vertegenwoordigers van het middelveld woonden de top bij.

Er vonden tal van ontmoetingen plaats in uiteenlopende vormen: plenaire zittingen, maar ook talloze workshops, diverse evenementen, projectbezoeken en andere bijeenkomsten. 

 

 

Moderator en panel met vijf sprekers voor een scherm met hun voorstelling
Het panel gewijd aan de migratie, met onder meer de burgemeesters van Lviv, Bogota en Bamako.
 
Panel met vijf sprekers en moderator voor een presentatiescherm
De burgemeesters van Glasgow, Barranquilla, Bristol, Bratislava en Brussel wezen allemaal op toegankelijke en betaalbare huisvesting als essentiële factor in de strijd tegen de ongelijkheid.

 

Urban leadership

Over de hele wereld zijn de steden in volle ontwikkeling. Tegen 2050 zou 68% van de wereldbevolking in stedelijke gebieden wonen. Door deze evolutie staan de gemeentebesturen als overheid het dichtst bij de burger en zijn ze bijzonder goed geplaatst om de activiteiten van lokale gemeenschappen, stakeholders en ondernemingen te mobiliseren en coördineren.

De steden mogen dan wel wereldwijd geconfronteerd worden met verschillende geografische en politieke realiteiten, de hefbomen voor verandering zijn overal dezelfde. Wanneer steden beschikken over bestuursstructuren en financiële middelen, kunnen ze steunen op hun economische, sociale en ecologische veerkracht om de innovatie en grootschalige veranderingen te stimuleren, die noodzakelijk zijn om de wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden. 

 

Klimaatactie

De steden profileren zich als de voortrekkers in de strijd tegen de klimaatverandering. Ze zijn bevoegd voor stedenbouw, beheren grote vastgoedportefeuilles en kunnen de markt sturen dankzij hun grote koopkracht.

Het klimaatprobleem moet dringend aangepakt worden. Tegen die achtergrond is het de taak van de steden om burgers, stakeholders en bedrijven te betrekken om preventieve, beperkende en aanpassingsmaatregelen te ondersteunen (herstel van de ecosystemen, overstromingen beheersen, circulariteit van afvalwater enz.). Ze kunnen ook gebruik maken van hun bevoegdheden, bijvoorbeeld inzake huisvesting en stadplanning, om de gebouwen aan te passen, innoverende materialen en koolstofvrije energiebronnen te promoten of zachte mobiliteit aan te moedigen.

W. Van Waeyenberge praat met koningin Mathilde, gezeten aan een tafel naast Asmaa Rhlalou.
De BUS omvatte tal van evenementen in de marge van de plenaire zittingen. Hier zien we koningin Mathilde, Mevr. Asmaa Rhlalou, burgemeester van Rabat en Willy Van Waeyenberge, Protocol & Liaison Officer bij Brussels International, tijdens een ‘power lunch’ gewijd aan de mentale gezondheid in de steden.
 
De protagonisten, gezeten aan een galatafel
Burkhard Jung, burgemeester van Leipzig en de nieuwe voorzitter van Eurocities, en Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij de overhandiging van de Eurocities Awards aan de Gare Maritime van Tour & Taxis, een parel van het Brusselse erfgoed.

 

Diversiteit en migratie

De migratiegolven hadden een positieve invloed op de stedelijke economieën. Maar waar de wereldwijde mobiliteit bijdraagt aan de diversiteit van onze steden, versterkt ze ook de discriminaties en zet ze de sociale samenhang onder druk.

De lokale besturen kunnen de diversiteit die onze steden vormgeeft, omzetten tot opportuniteiten. Tegenover de sociale, culturele en economische uitdagingen, is het hun taak om iedereen aangepaste openbare diensten en kansen te bieden, elke vorm van discriminatie te bestrijden en de diversiteit te erkennen als een essentiële bron van creativiteit en innovatie. Via investeringen in socioculturele initiatieven kunnen de steden eveneens bijdragen aan de creatie van een gemeenschappelijke stedelijke identiteit en het afbreken van de muren tussen mensen die dezelfde ruimte delen.  

 

Inclusieve groei en huisvesting

Overal ter wereld vormen de steden kansen- en groeipolen, maar het kunnen ook plaatsen van grote ongelijkheden zijn, die een bedreiging betekenen voor die groei. Om die ongelijkheden tegen te gaan en een inclusieve groei te bereiken, is een nieuw beleid nodig, vooral inzake huisvesting.

Het stedelijk beleid moet focussen op de strijd tegen de ongelijkheid, die nog wordt versterkt door de stijgende levensduurte, en op faire toegang tot betaalbare en kwalitatieve huisvesting die bestand is tegen de klimaatverandering en natuurrampen.

De protagonisten, staand tijdens een receptie
De grote multilaterale bijeenkomsten bieden ook kansen om de bilaterale banden aan te halen. Hier zien we Anne Claes, algemeen directeur van Brussels International, in het gezelschap van Geneviève Brisson, algemeen afgevaardigde van Québec in Brussel.
 
Met een bord met ‘Brussels Cruise’ in de hand leidt een gids een groep met deelnemers
Dankzij de BUS konden de deelnemers Brussel (her)ontdekken. Deze groep vertrekt voor een bezoek aan innovatieve stadsprojecten in de Kanaalwijk, de strategische zone waar het Gewest investeert in economische weerbaarheid.

 

Steden de middelen geven om wereldwijde partners te zijn

Geen enkel beleidsniveau kan de huidige uitdagingen alleen aan. De vertegenwoordigers van de steden verdienen hun plaats aan alle tafels waar beleidskeuzes gemaakt worden met een impact op hun mogelijkheden om de huidige en langetermijnuitdagingen aan te gaan.  

Het betrekken van de steden veronderstelt hun inbreng in de beleidsagenda’s en vergt nieuwe werkmethodes tussen de verschillende beleidsniveaus, die verzekeren dat de steden, hun bestuurders en hun inwoners deel uitmaken van een ware efficiënte multilaterale dialoog.  

 

Connectie voor een grotere positieve impact

Het aangaan van de wereldwijde stedelijke uitdagingen binnen uiteenlopende contexten, vraagt om een toenemende samenwerking op grootstedelijk en regionaal niveau, over de grenzen heen. Dankzij de stadsnetwerken kunnen burgemeesters en hun teams bestaande knowhow uitwisselen, nieuwe knowhow creëren en waken over de verspreiding ervan.

De BUS was een unieke bijeenkomst, waar 228 steden en drie invloedrijke netwerken zich engageerden om hun samenwerking op te voeren om de stem van de steden luider te laten klinken. De top betekent het begin van een nieuw tijdperk, op weg naar meer inclusieve en duurzame steden, nieuwe allianties die de centrale rol van de steden in de 21ste eeuw erkennen. Gezamenlijk zullen de stemmen van de steden luider klinken en Brussels International is fier op zijn bijdrage in dit verhaal.

 

Voor meer informatie:

Brussels Urban Summit 2023 – Aftermovie