Netwerken
Espace vert et plaine de jeu, et maison en arrière-plan
Herbestemming van de vroegere spoorlijn L28A tot openbare ruimte - © urban.brussels, Marc Detiffe

Een nieuwe kijk op de openbare ruimte voor een duurzame toekomst: nieuwe vergelijkende studie door Metropolis

De vergelijkende studie ‘Rethinking public space for a sustainable metropolitan future’ van Metropolis, het wereldwijde netwerk van grote steden en grootstedelijke gebieden, is vanaf nu beschikbaar. Ze bevat een voorstelling van de herbestemming van een vroegere Brusselse spoorlijn tot openbare ruimte.

De vergelijkende studie ‘Rethinking public space for a sustainable metropolitan future’ door Metropoliswerd gecoördineerd door urban.brussels, in samenwerking met perspective.brussels en Brussels International, en werd nu gepubliceerd. De studie is het resultaat van overleg over de openbare ruimte met de steden Barcelona, Medellín, Montréal en Seoul. Het toont aan hoe geïntegreerd en transversaal beleid kan leiden tot meer kwalitatieve, inclusieve, veerkrachtige en duurzame projecten.

Speelplein, kinderen op schommels en mensen zittend op banken.
Nieuwe herbestemde openbare ruimte naar aanleiding van het vernieuwingsproject van de spoorlijn L28A in Brussel – © urban.brussels, Séverin Malaud.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt de studie de omvorming voor van een voormalige spoorlijn tot een aantrekkelijke groene ruimte, die het toekomstige park van Tour & Taxis verbindt met het Emile Bockstaelplein. Deze groene corridor sluit naadloos aan bij de omliggende buurten en de bestaande infrastructuur.

Meer info over de case study is beschikbaar op de website van Metropolis.

In april 2022 lanceerde Metropolis eveneens een platform over de openbare ruimte. Naast de studie ‘Rethinking public space for a sustainable metropolitan future’, bevat dit platform interviews en ook een bredere studie met goede praktijken, waaronder Brusselse projecten.