Ontwikkelingssamenwerking

Projectoproep Wereldsolidariteit 2023

Bent u een erkende Belgische organisatie uit het maatschappelijke middenveld en wenst u een project te lanceren om de Brusselse jongeren bewust te maken van de wereldsolidariteit?

Op initiatief van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking en Buitenlandse Handel Pascal Smet, lanceert Brussels International een nieuwe projectoproep.

Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wenst bij te dragen aan de uitroeiing van de armoede in de wereld, en sluit zich aan bij de inspanningen die België en de internationale gemeenschap leveren met het oog op een duurzame ontwikkeling en een rechtvaardiger wereld. Deze inspanningen zijn vandaag ingebed in het nieuwe kader van de Verenigde Naties, dat de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) omvat.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil deze doelstellingen helpen waarmaken en is zich bewust van het toenemende belang van de lokale en regionale autoriteiten op het gebied van de ontwikkelingssamenwerking. Daarom lanceert het voor het zevende opeenvolgende jaar en binnen het kader van zijn ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, een projectoproep voor bewustmaking van de wereldsolidariteit.

De projectoproep focust op SDG 10: ‘Ongelijkheid verminderen’.

Doel

Deze projectoproep heeft een tweeledig doel:

  • de ongelijkheden tussen Noord en Zuid begrijpelijk maken voor de Brusselse jongeren, om de levensomstandigheden van de bevolkingen in de wereld in het algemeen, en in de ontwikkelingslanden in het bijzonder, te verbeteren;
  • de reeds verwezenlijkte of lopende acties van Brusselse organisaties ten gunste van de ontwikkelingslanden in de kijker plaatsen, om een overzicht te bieden van de diversiteit van de Brusselse solidariteit in de wereld.  

Voor wie?

De projectoproep is bestemd voor erkende maatschappelijke middenveldorganisaties (zie punt 2.1 van het reglement voor meer details).

Wat?

Met deze projectoproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoveel mogelijk projecten ondersteunen met bedragen van €5.000 tot €25.000.

Hoe?

Dien uw kandidatuur in door het voorziene aanvraagformulier in te vullen en samen met alle gevraagde documenten op te sturen.

Het kandidatuurdossier moet opgestuurd worden via e-mail, volgens de richtlijnen in de regelgeving en het formulier. De oproep is geopend van 28 februari tot 28 maart 2023.

Documenten

Contact

Benoît Spapens (02/800 36 79, bspapens@gob.brussels)
Roxane Liénart (02/800 34 26, rlienart@gob.brussels)

Er zal een fysieke infosessie georganiseerd worden op dinsdag 14 maart om 10u30. Om u in te schrijven, vragen wij u een e-mail te sturen naar bi.devco@gob.brussels