Samenwerking
Rudi Vervoort et deux responsables marocains présentent l’accord signé.
De ondertekening van de nieuwe kaderovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Regio Rabat-Salé-Kénitra versterkt de samenwerking en de economische banden tussen beide regio’s.

Brusselse missie naar Rabat en Casablanca

Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en Pascal Smet, Brusselse Staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen, leidden van 20 tot 24 september 2022 een Brusselse missie naar Marokko.

Deze eerste missie na twee Corona-jaren werd gezamenlijk georganiseerd door Brussels International en hub.brussels en vond plaats in Rabat en Casablanca. Het was meteen een gelegenheid om de twintigste verjaardag te vieren van het samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) en de Regio Rabat-Salé-Kénitra. Beide regio’s ondertekenden een nieuwe kaderovereenkomst, waarmee ze blijk geven van hun wil om de betrekkingen te bestendigen.

Ontwikkelingssamenwerking op het terrein

De samenwerking op het gebied ontwikkelingssamenwerking focuste op de reactivering van specifieke regelingen op het gebied van mensen met een beperking, het Observatorium voor ruimtelijke ordening, en de interculturele uitwisselingen tussen jongeren uit Rabat en Brussel.  

Dankzij de verschillende bezoeken aan de organisaties Handicap International, Groupe One en Echos Communication, konden enkele projecten die het BHG financiert ten bate van de bevolking van Rabat ter plaatse worden bezocht.

Projectverantwoordelijken en -begunstigden, zittend onder een strodak
Bezoek aan het project ‘Professionnalisation des travailleurs domestiques’ van Echos Communication in Rabat, dat de begunstigden begeleidt naar een betere kennis van hun sociale en juridische rechten.
 
Rudi Vervoort praat met een jonge medewerkster van een supermarkt.
Bezoek aan het project ‘Osons l’emploi inclusif’ van Handicap International in Rabat, dat de sociale en professionele inclusie van mensen met een beperking wil bevorderen.


Een nieuwe handelsattaché op post in Rabat

Op economisch gebied richtte de Brusselse missie zich voornamelijk op de technologische en de bouwsector.

Ze bood ook een gelegenheid om de post van François De Vrije, de nieuwe economische attaché voor het BHG in Rabat, officieel in te huldigen.

De protagonisten poseren in het kantoor met een rood lint.
Inhuldiging van de post van de nieuwe economische attaché van het Brussels Gewest in Rabat.