EFRO Beliris

Voorontwerp van het nieuwe EFRO-programma bekrachtigd door de Brusselse Hoofdstedelijke regering

Icônes du programme FEDER bruxellois 2021-2027


Op 3 februari keurde de Brusselse regering de eerste versie goed van het meerjarenprogramma voor regionale ontwikkeling van het Europese EFRO-structuurfonds voor de periode 2021-2027.

De Europese Unie ondersteunt dit programma voor een bedrag ten belope van 121 miljoen euro, op een totale enveloppe van bijna 300 miljoen euro. Het zet de stevige lijnen uit voor de ondersteuning en ontwikkeling van projecten en investeringen met een regionale insteek, die van nu tot 2027 in het Brussels Gewest zullen plaatsvinden. De EFRO-directie van Brussels International staat in voor de opvolging, het management en de coördinatie.

Het versterken van de economische, sociale en territoriale cohesie van de Europese Unie

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) is een van de vijf fondsen van het Europese cohesiebeleid. Het financiert meerjarenprogramma’s die via regionale ontwikkeling de economische, sociale en territoriale cohesie van de Europese Unie (EU) bevorderen.

Na het aannemen van een meerjarig financieel kader, legden de Europese instellingen in juni 2021 een regelgeving vast voor de EFRO-tussenkomsten in de periode 2021-2027.


Goedkeuring van een voorontwerp van het Brusselse EFRO-programma 2021-2027

Op 3 februari keurde de Brusselse regering een voorontwerp goed van het EFRO-programma voor de periode 2021-2027, met diagnostische en strategische elementen voor het inzetten van de fondsen in de komende jaren.

Net zoals bij het EFRO-programma 2014-2020, blijft er steun gaan naar innovatie, de kmo’s en de circulaire economie. In navolging van de prioriteiten die de EU vooropstelde, besloot de Brusselse Gewestregering daarnaast ook te investeren in de digitalisering van de openbare diensten, energiebesparing (door de energetische renovatie van overheidsgebouwen) en gemeenschappelijke voorzieningen, onder meer in de wijken.

Na een openbaar onderzoek bij de bevolking en het advies van de regionale adviesraden, wordt het EFRO-programma goedgekeurd in het voorjaar van 2022. Daarna wordt tegen de zomer het voorgelegd aan de Europese Commissie. De eerste projectoproepen zullen in de tweede helft van 2022 gelanceerd worden.


Steun in overeenstemming met de Europese prioriteiten

Op energiegebied zal het Brusselse EFRO-programma 2021-2027 bijdragen om de prestaties van de overheidsgebouwen af te stemmen op de verwachte energievoorschriften tegen 2050 (Europese langetermijnstrategie) en de openbare besturen helpen om optimaal te renoveren.

De buurtinvesteringen zullen een aanvulling vormen bij het regionale beleid, zodat men lokaal zelf kan bepalen welke gemeenschappelijke voorzieningen prioritair zijn voor de bevolking.

Onderstaande tabel omvat de specifieke doelstellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun aandeel in de operationele begroting.


De door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) toegekende middelen, betekenen een buitenkans voor het Brussels Gewest om extra te investeren in de buurten en om lokale projecten, de kmo’s en de universiteiten te ondersteunen. Voor het eerst worden consequent middelen toegekend voor de zogeheten ‘groene’ doelstellingen, een absolute noodzaak in het licht van de huidige en toekomstige situatie op maatschappelijk en milieugebied.


Meer weten?
 Naar aanleiding van het openbaar onderzoek is het voorprogramma van het EFRO-programma 2021-2027 online beschikbaar op de website www.feder.brussels.