EFRO Beliris
De Altaïr-crèche in Schaarbeek, een passiefgebouw voor de opvang van de allerkleinsten.

De nieuwe Altaïr-crèche in Schaarbeek, een antwoord op de demografische uitdaging

Begin november 2021 startte in Schaarbeek de bouw van een nieuwe kinderopvangplaats voor 48 kinderen. Die komt er binnen het kader van het EFRO 2014-2020 programma.

“De Altaïr-crèche is de 17de kinderopvangplaats in het beheer van de vzw Crèches de Schaerbeek. Voortaan maken bijna 700 kinderen dagelijks gebruik van de gemeentelijke opvangfaciliteiten,” zo vertelde Michel De Herde, schepen van deGemeente Schaarbeek, bevoegd voor de kinderopvangplaatsen, bij de inhuldiging.

De aanwezige vertegenwoordigers van de Europese Commissie toonden zich verheugd over dit project, dat een antwoordt biedt op de demografische boom en de uitdagingen inzake de opvang van jonge kinderen, die de gemeente kent

 

Een duurzaam verankerde aanpak

Het nieuwe passiefgebouw telt 48 plaatsen op de gelijkvloerse verdieping, terwijl de gerelateerde activiteiten van de Altaïr-crèche (keuken, wasruimte, vestiaire…) op de eerste verdieping ondergebracht zijn. Het pand huisvest eveneens en uitbreiding van het naburige ICT Frans Ficher.

Het geleide bezoek werd op enthousiasme onthaald door de genodigden. Zij benadrukten de kwaliteit en duurzaamheid van de materialen, maar ook de geslaagde open inrichting van de ruimtes.  


Een project met Europese steun

 Dit project werd aangevat in september 2019 en kwam tot stand in het kader van het operationele EFRO-programma van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het vertegenwoordigt een investering van €633.000, waarvan 50% door de Europese overheid en 50% door het Brussels Gewest.  

 Het project kreeg eveneens financiële steun van de Franse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOF) voor een bedrag €1.522.200. Het is een mooi voorbeeld van hoe gemeentelijk, gewestelijk en gemeenschappelijk beleid elkaar in Brussel kunnen aanvullen.