EFRO Beliris
Gevel van CALICO en deelnemers gezeten aan tafels bij de inhuldiging
Inhuldiging van het nieuwe gebouw van CALICO - © urban.brussels

Wanneer Europa meewerkt aan de verwezenlijking van een intergenerationeel, egalitair en gemengd woonproject

Het Brusselse co-housingproject CALICO , dat via ‘Urban Innovative Actions’ tot stand kwam met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), werd op 4 september 2021 ingehuldigd.


Het CALICO-project (CAre and LIving in Community) geniet de steun van Brussel Huisvesting en is het resultaat van de samenwerking tussen diverse Brusselse partners en werd gefinancierd door Europa voor een bedrag van 5 miljoen euro.

CALICO is 1 van de 22 laureaten, die geselecteerd zijn uit de 184 projecten die in oktober 2018 ingediend werden voor ondersteuning van het EFRO-programma ‘Urban Innovative Actions’. Dankzij dit Europese programma  kunnen stedelijke gebieden nieuwe en innovatieve oplossingen toepassen om hun uitdagingen aan te gaan.  

Co-housing op basis van diversiteit en solidariteit

CALICO werd gebouwd in Vorst en omvat 34 woongelegenheden van een nieuw type, verspreid over  drie ‘habitats’.

De eerste habitat werd ontwikkeld door vzw Pass-ages en omvat een geboorte- en een sterftehuis.  Deze habitat verkent nieuwe co-housingvormen, geworteld in solidariteit. Jong en oud wonen er samen met het engagement elkaar te helpen en ondersteunen.  

De tweede groep woongelegenheden kwam er met de steun van vzw Angela D., en wil een antwoord bieden op de specifieke moeilijkheden van vrouwen en de genderproblematiek.  

De derde habitat biedt ten slotte betaalbare huur- en koopwoningen, ontwikkeld door de stichting van openbaar nut CLTB, die het project overkoepelend coördineert en eigenaar is van het terrein.  

Het CALICO-project wordt begeleid en opgevolgd door perspective.brussels, de Vrije Universiteit Brussel, vzw EVA Bxl, het Sociaal Verhuurkantoor Ieder Zijn Woning, de gemeente en het OCMW van Vorst. Het ligt aan de Deltastraat 59-65 te 1190 Vorst. De inhuldiging vond plaats op 4 september 2021 en het Europese luik wordt afgesloten op 31 oktober 2021.

Meer weten? Bekijk de presentatievideo van het CALICO-project en de video van de inhuldiging.