EFRO Beliris

De EFRO-projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: solidariteit, leefomgeving en innovatie

In 2020 werden het programma en de projecten van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gelinkt aan tal van solidaire initiatieven. Vijf innoverende EFRO-stadsprojecten tonen ook aan hoe Europa bijdraagt aan de levenskwaliteit van alle Brusselaars.

Voor iedereen toegankelijke sociale diensten en zorgen

Eind 2020 werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het CityGate I-project, een innovatieve samenwerking tussen citydev.brussels, Dokters van de Wereld en vzw Solidarimmo. Op de gelijkvloerse verdieping van dit multifunctionele gebouw komt er een geïntegreerd sociaal en gezondheidscentrum (ISGC). Dit eerstelijnscentrum zal een brede waaier aan medisch-sociale diensten omvatten: mentale gezondheid, gezinsplanning, schuldbemiddeling, hulp bij verslaving, basisgezondheidszorg enz.

Door de toegang tot diensten en zorg voor iedereen te bevorderen, vormt dit ISGC een belangrijke schakel van het Brusselse Ecosysteem Gezondheidszorg tegenover de verpaupering van bepaalde groepen. Het maakt deel uit van een project van Dokters van de Wereld voor de oprichting van twee ISGC’s in Brussel en het blijven aanbieden van mobiele consultaties via een Medibus. Het project krijgt 7,44 miljoen euro EFRO-steun.

 

De hippodroom van Bosvoorde: kwalitatieve groene ruimtes en gevarieerde activiteiten

Het project van de vroegere hippodroom van Bosvoorde heeft een hoge symboolwaarde en werd in 2020 bijgewerkt op basis van de evoluties sinds 2014.  


Het bijgestuurde project legt meer nadruk op de kwaliteit van de groene ruimtes en de educatieve, recreatieve en gezinsactiviteiten op de locatie, een toegangspoort tot het Zoniënwoud. Een  publiek-private samenwerking tussen Leefmilieu Brussel, de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en de concessiehouder DROHME krijgt de opdracht om de uitdaging aan te gaan, met de financiële steun van het EFRO voor een bedrag van 4,26 miljoen euro. 

Leefmilieu Brussel staat in voor de projectcoördinatie. De MSI zal als erfpachter de gebouwen restaureren, de nutswerken uitvoeren (water, gas, elektriciteit), de parking opnieuw aanleggen, het openbare sanitair en een logistieke zone voorzien en de landschapsarchitectuur van het Gokdorp verzekeren.

 

Usquare.brussels, toekomstige innovatieve en duurzame universiteitswijk

De Brusselse regering keurde het eerste Richtplan van Aanleg (RPA) goed van het Usquare.brussels-project, de toekomstige internationale, innovatieve en duurzame universiteitswijk.


Dit project met EFRO-steun wil een referentie zijn, zowel op technisch gebied (kringloopeconomie, energieprestatie…) als wat het samenleven betreft (groepsprojecten, solidariteit…). Het wordt gedragen door de Université libre de Bruxelles (ULB), de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de MSI en kreeg van Europa en het BHG een budget toegekend van 11,8 miljoen euro op een totale investering van bijna 24,3 miljoen euro. Deze investering wordt gebruikt voor de renovatie van verschillende gebouwen op een oppervlakte van 10.000 m2. Hun jaarlijkse CO2-productie zal verminderen met 3.000 ton.

Het BHG heeft trouwens de eerste stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd.  

 

Anders en duurzaam ondernemen

Eind 2020 en in deze overgangsperiode vormen anders ondernemen, tegemoetkomen aan de gemeenschapsbehoeften, zich inclusief en solidair opstellen en de collectieve intelligentie naar waarde schatten de fundamenten van CoopCity. Dit nieuwe centrum voor sociaal, coöperatief en collaboratief ondernemerschap krijgt sinds 2016 EFRO-steun. Het begeleidde inmiddels 103 projecten, creëerde 77 jobs en 42 ondernemingen. Zo lanceerde het een dynamiek voor meer sociale innovatie in het Brussels Gewest.  


Het op punt stellen van de nieuwe geo-wetenschappelijke tool BrugeoTool betekent eveneens een grote stap vooruit. De tool richt zich zowel tot projectbeheerders als experts, en dient om het geothermische potentieel van het BHG te verkennen. Het Brussels Gewest hoopt op die manier het gebruik van geothermie te stimuleren, als hernieuwbare energiebron voor de verwarming en koeling van gebouwen.