Samenwerking
Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), Dr. Pablo Ortiz García, de Ecuadoriaanse ambassadeur in België en Pascal Smet, staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen van het BHG, bij de ondertekening van de Memorandum of Understanding.

Brussel en Quito ondertekenen protocolakkoord

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen Pascal Smet ondertekenden op woensdag 13 januari een memorandum of understanding (MoU) met hun collega’s van de Ecuadoraanse hoofdstad Quito. Beide steden zullen de komende twee jaar bekijken hoe ze kunnen samenwerken binnen verschillende domeinen. De thema’s erfgoed (het centrum van Quito is UNESCO-werelderfgoed), stadsontwikkeling en, hoe kan het ook anders, chocolade staan hoog op de lijst.

De ondertekening van de MoU gebeurde tijdens een digitale meeting. Rudi Vervoort en Pascal Smet ondertekenden het document in Brussel, in aanwezigheid van dhr. Pablo Ortiz García (de Ecuadoriaanse ambassadeur in België). Op hetzelfde ogenblik deed Jorge Yunda Machado (burgemeester van Quito) hetzelfde in de Ecuadoraanse hoofdstad. De hele ceremonie was te volgen via een livestream.


Beide steden kwamen overeen om gedurende de komende twee jaar de mogelijkheden te onderzoeken om op lange termijn een structurele samenwerking uit te bouwen. Deze aanpak kadert in de internationale strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) om elke potentiele samenwerking zeer grondig te analyseren alvorens een langetermijnverbintenis aan te gaan.

de drie protagonisten poseren staand voor de Belgische, Brusselse en Europese vlag.


Het BHG en Quito zullen twee jaar lang nagaan welke informatie kan worden uitgewisseld en hoe kan worden samengewerkt, meer bepaald rond drie specifieke thema’s: erfgoed, stadsontwikkeling en chocolade.

 

Erkend UNESCO-erfgoed

De zorg voor erfgoed en monumenten is één van de domeinen waarrond beide steden in de toekomst zeker willen samenwerken. Zowel Brussel als Quito bezitten waardevol en erkend historisch werelderfgoed.

Quito herbergt één van de grootste en best bewaarde historische centra van Latijns-Amerika, dat deel uitmaakt van het UNESCO-werelderfgoed. Brussel staat van zijn kant wereldwijd bekend als de Art Nouveau-hoofdstad van de wereld en bezit verschillende gebouwen die op de lijst van het UNESCO-werelderfgoed staan. Ook de indrukwekkende Grote Markt, ‘Het mooiste plein ter wereld’, prijkt op die lijst.

Foto: Simon Matzinger (CC-BY)

 

Duurzame steden op mensenmaat

Ook de thema’s stadsontwikkeling en mobiliteit staan hoog op de agenda van de samenwerking tussen beide steden.

Brussel verleent sinds enkele jaren prioriteit aan kwalitatieve publieke ruimte en zachte mobiliteit in zijn omslag naar een stad op mensenmaat, waarbij de burgers centraal staan. Quito won in 2017 dan weer de Momentum for Change-prijs van de Verenigde Naties voor zijn inspanningen rond duurzame stedelijke ontwikkeling.

 

Chocolade als gedeelde trots

In de categorie handel delen Brussel en Quito eveneens een sterke interesse: chocolade.   

Ecuador is een grote producent van chocolade en Brussel, een grote verwerker van de grondstof, staat zelfs bekend als de ‘chocoladehoofdstad’. Voor beide steden bestaan er ongetwijfeld interessante opportuniteiten om intensiever samen te werken en het maximum te halen uit hun erkende expertise.

 

Talloze samenwerkingskansen

Ten slotte zullen de twee steden de komende twee jaar ook bekijken in welke andere domeinen ze kunnen samenwerken, zoals de inclusie van de LGBTIQ+-gemeenschappen, volksgezondheid, cultuur, leefmilieu, toerisme en wetenschappelijk onderzoek.