Netwerken

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, nieuwe vicevoorzitter van Metropolis

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) is de nieuwe vicevoorzitter Europa en penningmeester van de wereldstedenorganisatie Metropolis. Brussel bevestigt daarmee zijn statuut als hoofdstad van de Europese Unie en als kosmopolitische internationale metropool, die open staat voor de wereld.

Op 30 november 2020 werd het BHG verkozen tot vicevoorzitter Europa en penningmeester van de wereldstedenorganisatie Metropolis tijdens de virtuele algemene vergadering van de raad van bestuur van dit wereldwijde netwerk van grote steden en grootstedelijke gebieden.

De Chinese miljoenenstad Guangzhou werd verkozen tot voorzitter van 2021 tot half 2022. Daarna wordt ze tot eind 2023 opgevolgd door de Colombiaanse hoofdstad Bogota, meteen de eerste Zuid-Amerikaanse stad die de organisatie zal voorzitten.

“Door de bevoorrechte toegang die Brussel binnen de Europese Unie en meer bepaald binnen het Europees Comité van de Regio’s heeft, zal Metropolis via Brussel beter kunnen wegen op de beleidsagenda”, verklaarde Pascal Smet, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Europese en internationale betrekkingen.

Naast zijn rol als vicevoorzitter werd het BHG eveneens herkozen als penningmeester, in deze functie  vertegenwoordigd door Jean-Luc Vanraes. “Brussel is als thuisbasis van vele Europese en internationale instellingen één van de meest internationale steden ter wereld. Wij staan te popelen om een heel actieve rol te vervullen binnen Metropolis,” stelde hij.  

 

Metropolis: 35 jaar van onderlinge banden tussen de grote wereldsteden

Als wereldwijd netwerk van grote steden en grootstedelijke gebieden, omvat Metropolis meer dan 141 steden en regio’s met elk meer dan een miljoen inwoners. Met zijn 35 jaar ervaring draagt het netwerk bij aan het vinden van oplossingen voor de gemeenschappelijke problemen van wereldsteden, om zo hun bestuur te verbeteren.

 

De rol van steden en regio’s tegenover de pandemie

In de huidige coronacontext met grote gevolgen voor tal van sectoren, getuigen de steden en regio’s van een sterke reactiviteit en nemen ze actief deel aan het onder controle houden van de pandemie. Ze wisselen ook goede praktijken uit binnen internationale organisaties, zoals Metropolis. “Wij willen en moeten een drijvende kracht van verandering zijn. Het versterken van de uitwisselingen en de samenwerking van de Metropolis-leden met lokale en regionale spelers, in Europa en de rest van de wereld, zal ons daarbij helpen,” besluit staatssecretaris Pascal Smet.