Netwerken

Steden en regio’s bundelen de krachten tegen COVID-19

Talloze steden en regio’s wereldwijd zoeken naar de beste manier om met de coronacrisis om te gaan. Maatregelen tegen de verspreiding van het virus, economische steun aan ondernemingen, het vrijwaren van de sociale leefbaarheid van de steden, enzovoort… we kunnen iets opsteken van alles wat men in Europa en daarbuiten onderneemt.

Het afstemmen van het beleid gebeurt voornamelijk op nationale schaal. Toch blijven er nog enkele praktische vragen onbeantwoord, waarbij het nuttig is om te kijken welke strategieën het meeste succes opleveren in een typisch stedelijke context. 

Netwerken van steden en regio’s, zoals Eurocities, Metropolis of de Vergadering van Europese Regio’s waren zich al snel bewust van die nood aan informatie. Bijgevolg organiseerden ze videoconferenties en platformen voor de uitwisseling van data over de pandemie, met inbegrip van de beste praktijken. Ondertussen bekijkt men hoe men op termijn het stedelijke leven kan heropstarten zonder een nieuwe opstoot van het virus te veroorzaken.

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest droeg zijn steentje bij. Het deelde eigen initiatieven en ging rechtstreeks in overleg met verschillende steden en regio’s die actief zijn in de strijd tegen corona.

Van de lokale projecten willen we graag aandacht vestigen op de website ontwikkeld door de Stad Ankara, waarop hoofdsteden uit de hele wereld hun ervaringen kunnen delen en hun krachten bundelen, en ook de clip van de Kanselarij van de Senaat van Berlijn om kinderen te sensibiliseren over de gevaren van COVID-19 (naar het Frans vertaald door de Luftbrückendank Stichting).