Netwerken
Les protagonistes sont assis autour d’une table de réunion.

Internationale netwerkvorming rond stadsontwikkeling naar aanleiding van het UCLG-Congres

Het Congres van de United Cities and Local Governments (UCLG) vond plaats van 11 tot 15 november 2019 in Durban. Tal van experts en leidinggevenden (burgemeesters, lokale verkozenen, vertegenwoordigers van steden, metropolen en regio’s, academici…) kwam samen om banden te smeden en een beleid uit te tekenen met het oog op het veranderen van de maatschappij en het verbeteren van het lokale bestuur door en voor het volk. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was erbij.

Het Wereldfonds voor de Ontwikkeling van de Steden (FMDV) en Metropolis waren op het UCLG-Congres vertegenwoordigd via diverse discussiepanels. Beide verenigingen maakten van de gelegenheid gebruik om verschillende meetings te houden, waaraan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) deelnam. De deelname aan dergelijke netwerken biedt het Brussels Gewest de mogelijkheid om innovatieve ideeën en duurzame beleidsmaatregelen uit te wisselen. Die kan het inzetten om zijn sociale, economische en ecologische uitdagingen aan te gaan.

 

Jaarlijkse bijeenkomst van het FMDV

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het FMDV werd het BHG herverkozen als ondervoorzitter van de organisatie. Het Brussels Gewest zal blijven samenwerken met het FMDV op het gebied van een betaalbaar huisvestingsbeleid, met name via de Community Land Trust Brussel. Het zal eveneens doorgaan met de uitdagingen van de stedelijke ontwikkeling, haar financiering en de rol van de lokale economie op globale schaal aan te kaarten aan de hand van tussenkomsten van leden van de Brusselse regering op internationale conferenties.   

 

Vergaderingen van de regionale secretarissen en van het uitvoerend en financieel comité van Metropolis

Als penningmeester van Metropolis nam het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel aan twee vergaderingen van de internationale organisatie: die van de regionale secretarissen en die van het uitvoerend en financieel comité.  

Op die vergaderingen kwam de financiële toekomst van Metropolis aan bod, evenals het geleverde werk in het kader van de stedelijke diplomatie. Er werd ook werk gemaakt van het lokaliseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en van het versterken van de capaciteiten voor het besturen van metropolen door het opstarten van pilootprojecten of via het Urban Sustainability Exchange (USE)-platform.

De deelnemers vergaderen zittend rond een tafel.
Bijeenkomst van het uitvoerend en financieel comité van Metropolis.