Varia

De Brusselse gewestelijke administratie verhuist naar de Iris Tower

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) bundelt al zijn activiteiten in een nieuw gebouw met de naam Iris Tower. De verhuizing van de verschillende teams, die tot nu verspreid waren over verschillende sites, ging van start in deze maand november en zal duren tot maart 2021.


Vanaf november 2020 begon een groot deel van de teams van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) te verhuizen naar hetzelfde gebouw, de Iris Tower.

In deze nieuwe toren worden alle diensten samengebracht, kunnen de burgers van het Gewest rekenen op een beter onthaal en krijgen de GOB-medewerkers een beter aangepaste werkomgeving. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) wil met deze verhuizing ook bijdragen aan de heropleving van de wijken rond het Noordstation.

 

 

Een verhuizing in fases

Om logistieke redenen zal de verhuizing in meerdere fases verlopen, van november 2020 tot maart 2021. Daarom, en ook met het oog op de naleving van de coronamaatregelen, zullen onze loketten niet allemaal tegelijk openen. We wensen toch ten dienste te blijven van ons publiek, maar op dit ogenblik kan dit enkel via e-mail en telefonische afspraken. Meer weten.

 

Een aangepaste, duurzame en aangename werkomgeving

De GOB koos voor een vestiging in de wijk van het Noordstation, waaraan een stadsvernieuwingscontract is gekoppeld. Zo draagt de dienst aanzienlijk bij aan de heropleving van deze zone.

Het nieuwe gebouw werd Iris Tower gedoopt, naar de bloem die symbool staat voor het BHG. Het is perfect aangepast aan de behoeften van het huidige en toekomstige GOB-personeel. Vanuit milieuoogpunt houdt het ontwerp van de Iris Tower rekening met de principes van duurzaamheid, zoals thermische isolatie en een optimaal energieverbruik.

Naast een verhuizing houdt dit ook een gelegenheid in om onze werkmethodes te upgraden en zo onze dienstverlening aan de burgers van het Gewest te verbeteren.