Varia
Écran d’ordinateur avec mosaïque de photos des participants

Webinar, de ster van de lockdown

De lockdown-maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis verplichtten ondernemingen en organisaties ertoe om nieuwe manieren van samenwerken op poten te zetten. En zodra honderdduizenden mensen begonnen met telewerken, groeide de webinar uit tot de ster van het moment. Ook Brussels International greep zijn kans om optimaal te blijven functioneren. Een kort overzicht.

Webinar is een combinatie van de woorden ‘web’ en ‘seminar’. Het begrip verwijst naar alle mogelijke vormen van interactieve meetings via het internet, meestal in het kader van samenwerking of afstandsonderwijs.

Heel wat instellingen deden al een beroep op webinars toen er nog geen sprake was van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. Maar ondertussen is hun gebruik verveelvoudigd. De ‘revolutie’ voltrok zich binnen ondernemingen, scholen en openbare instellingen, maar ook op beleidsniveau en binnen de Europese instellingen, die in onze hoofdstad gevestigd zijn.  

 

COVID-19 verstoort de internationale uitwisselingen

Er gaat niets boven een ‘face to face’ ontmoeting, maar voorlopig zijn seminaries aan de andere kant van de wereld geen optie. Conferenties, ook op het hoogste internationale niveau, vinden vandaag plaats in de virtuele ruimte. 

Een webinar combineert rechtstreeks contact met nabijheid. De beperkingen van de crisis mondden uit in een wildgroei, een opbod, een betrokkenheid en een bundeling van talenten, zoals nooit voorheen. En die evolutie blijkt gunstige gevolgen in te houden: een besparing van tijd, middelen en… bovendien goed voor het milieu.

 

Bilaterale betrekkingen: uitwisselingen van goede praktijken met Beijing en haar andere partnersteden

Op 21 april 2020 hield de overheid van Beijing een eerste videoconferentie met haar partnersteden uit de hele wereld. Van Rio de Janeiro tot Seoel en via het Brussels Hoofdstedelijk Gewest namen 67 deelnemers uit 26 steden en 21 landen deel aan de virtuele vergadering. Het Brussels Gewest was vertegenwoordigd door Daniel Verheyden, attaché bilaterale betrekkingen van  Brussels International, en Mattias Debroyer, economische en handelsattaché van  hub.brussels (het Brussels Agentschap voor Bedrijfsondersteuning) in Shanghai.

Experts en verantwoordelijken deelden hun ervaringen inzake beleidsmaatregelen om epidemieën te voorkomen, hun strategieën voor de medische behandeling van COVID-19-patiënten en hun maatregelen om de handelsactiviteiten opnieuw op te starten.  

De Engelstalige Chinese tv-zender CGTN berichtte over deze eerste grootschalige videoconferentie van de Beijing.

 

Computerscherm met mozaïek van foto’s van de deelnemers
De videoconferentie van Beijing met zijn partnersteden uit de hele wereld.
De deelnemers, met mondmasker, naast elkaar aan een tafel.
De overheidsvertegenwoordigers en wetenschappers van Beijing tijdens de webinar van 21 april.
 
Computerscherm met mozaïek van foto’s van de deelnemers aan een videoconferentie
De mozaïekschermen, stilaan een vertrouwd beeld!

 

Ontwikkelingssamenwerking: Brussels International brengt een veertigtal verenigingen samen

Op 5 mei 2020 stelde het team ‘Ontwikkelingssamenwerking’ van Brussels International zijn projectoproep solidair wereldburgerschap voor. Een veertigtal verenigingen woonde de infosessie bij om nader kennis te maken met de uitdagingen van de projectoproep.

Om de virtuele sessie zo dynamisch mogelijk te maken, werden de taken verdeeld. Terwijl een teamlid de belangrijkste aandachtspunten voorstelde, beantwoordde een tweede lid de vragen met toelichtingen via een ‘chat’.

 

Multilaterale betrekkingen: webinar van het netwerk EUROCITIES over de samenwerking tussen de Europese Unie en China tijdens de pandemie  

Op 18 mei 2020 namen 53 steden en regio’s op initiatief van het netwerk van Europese steden EUROCITIES deel aan een webinar over het thema van de samenwerking van de Europese steden met hun partnersteden in China tijdens de coronacrisis.  

 

Beeld (hemel logo) van de interstedelijke webinar EU-China

 

Vertegenwoordigers van Belgrado, Belfast, Bremen, Bristol, Brussel, Frankfurt, Gent, Hamburg, Helsinki en Wenen deelden hun ervaringen en initiatieven voor wederzijdse steun met hun Chinese partnersteden.

Daniel Verheyden, verantwoordelijke bij Brussels International voor de betrekkingen met China, deed verslag van de verzending van mondmaskers door de provincie Sichuan en de stad Xi’an, naar aanleiding van onze samenwerkingsovereenkomsten met deze entiteiten.

Deze crisisperiode biedt meer dan ooit kansen om de vriendschapsbanden en de jarenlange samenwerking tussen China en Europa te versterken.  

 

Uitwisselen van goede praktijken: steun voor de meest kwetsbaren in crisistijden  

EUROCITIES, het netwerk van grote Europese steden, organiseerde een reeks ‘Cities dialogues’ met COVID-19 als rode draad. Diverse thema’s, zoals transport, economie en gezondheidszorg kwamen er aan bod.  

Op 18 mei werd een originele uitwisseling van goede praktijken gewijd aan het vrijwilligerswerk, waarbij vrijwilligers en mensen uit het middenveld werden samengebracht. De deelnemers bespraken de voedselbedeling, de steun aan de meest kwetsbare groepen, de samenwerking tussen vrijwilligers en overheden in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, het ontstaan van nieuwe vormen van solidariteit met voorbeelden uit Bristol, Riga, Madrid, Birmingham, Toulouse, Poznan, het European Volunteer Centre (EVC) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De presentatie van het Brussels Gewest handelde over het solidaire hulpplatform Brussels helps en over het opvangen van migranten in deze crisistijden.  

 

Tal van virtuele samenwerkingen voor de Directie EFRO

De webinars deden ook hun intrede bij de Directie EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) van Brussels International.

Om zijn werk in crisistijden optimaal te kunnen verder zetten, maakte het team ruimschoots gebruik van deze tools om de initiatiefnemers van projecten te begeleiden en de nodige expertise aan te reiken. Dankzij de virtuele technologie konden de begeleidingscomités en de jaarlijkse opvolgingscomités (met de initiatiefnemers van projecten, de beheersautoriteit en het kabinet van minister-president Rudi Vervoort, bevoegd voor de Europese Structuurfondsen) blijven plaatsvinden.  Ook de financiële en budgettaire opvolging onder toezicht van ons kabinet werd verzekerd dankzij een virtuele samenwerking, evenals de evaluatie en programmatie met een externe consultant.

Als aanspreekpunt voor de Europese instellingen en de diverse stakeholders, bleef de Directie EFRO haar samenwerkingsverbanden onderhouden, zoals met DG REGIO voor de voorbereiding van de campagne #EUinmyregion, de INFORM-INIO meeting en de EGESIF (Expert Group on European Structural and Investment Funds). De contacten met de EFRO-collega’s van Vlaanderen en Wallonië bleven eveneens plaatsvinden, net als een vergadering met de regio Hauts-de-France, bijgewoond door vertegenwoordigers van Brussels International, perspective.brussels en Brussel Mobiliteit.

 

Computerscherm met mozaïek van foto’s van de deelnemers