In Europa

3 Brusselse projecten gesteund door de Europese Commissie in 2020

Met de actieve steun van Brussels International, werden begin 2020 drie Brusselse projecten geselecteerd in het kader van het Structural Reform Support Programme (SRSP).

 

Dit EU-programma wil op vraag van de lidstaten ondersteuning op maat bieden voor structurele hervormingen (institutioneel, administratief enz). De dienst voor de ondersteuning van structurele hervormingen van de Europese Commissie (DG REFORM) gaat op zoek naar de beste expertise om de projecten in goede banen te leiden en financiert meteen ook de gevraagde steun.

De selectie van drie Brusselse projecten door de Europese Commissie is bijzonder goed nieuws voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

 

Direct voordeel voor het Brussels Gewest

De drie geselecteerde projecten vertegenwoordigen samen een budget van ongeveer een miljoen euro.

Het eerste werd ingediend door Brussel Mobiliteit en betreft de ontwikkeling van MaaS (Mobility as a Service) binnen de ruimere context van het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move. Het tweede, op initiatief van Actiris, gaat over de ontwikkeling van een gewestelijk platform met het oog op een betere integratie van nieuwe migranten op de arbeidsmarkt. Het derde project voor een ‘spending review’ werd ten slotte ingediend door het kabinet van de Brusselse minister voor Financiën en Begroting. Daarmee wil het de efficiëntie van de openbare uitgaven optimaliseren en investeringen bevorderen. De eerste stap omvat de lancering van twee pilootprojecten in de sector mobiliteit en sociale huisvesting.

De geselecteerde projecten beantwoorden tegelijk aan de gemeenschappelijke belangen van Brussel en de Europese prioriteiten. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal er rechtstreeks de vruchten van plukken.