In Europa
Le Ministre fait une allocution debout, face au public présent.
Sven Gatz, minister van Financiën, Begroting, Ambtenarenzaken, Promotie van de Meertaligheid en het Imago van Brussel houdt een toespraak op iMAL at Work.

iMAL at Work: digitale kunst en cultuur in Brussel

Van 21 tot 24 november stelde het iMAL/CAASTI-project, dat steun geniet van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) zijn toekomstige multidisciplinaire programma voor de digitale kunst en cultuur voor. Dit gebeurde in het kader van een pre-opening van zijn nieuwe gebouw met de naam ‘iMAL at Work’.

Het iMAL-project wil als centrum denkwerk verrichten over de technologische samenleving, het onderzoek en het debat stimuleren over de uitdagingen. Via een educatief programma wil iMAL eveneens de lokale gemeenschap empoweren en de volgende generatie inspireren om deel te nemen aan digitale cultuur.

Dankzij de steun van EFRO en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan iMAL zich positioneren als leidinggevend Europees centrum voor Kunst, Wetenschap, Technologie en Innovatie, in Brussel en daarbuiten. Het gebouw aan de Koolmijnenkaai 30 te Molenbeek werd gerenoveerd met behulp van de Europese fondsen. Dat biedt een nieuwe kijk op de digitale creatieve praktijken. Er komen tentoonstellingen, conferenties, een uitgebreid FabLab met vernieuwde uitrusting, een digitale bibliotheek en een café-boekhandel. De opening is voorzien voor februari 2020.