Ontwikkelingssamenwerking

Brussels International publiceert het eerste jaarverslag over de Brusselse ontwikkelingssamenwerking

In juli 2017 werd de Ordonnantie tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking goedgekeurd. Brussels International schreef er het eerste jaarverslag over. Het brengt de sinds 2014 geboekte vooruitgang in kaart en licht de in 2017 ondernomen acties toe. Een waardevol instrument voor Brusselaars en internationale partners in de hoofdstad die meer willen weten over de internationale solidariteitsinitiatieven van het Gewest.

 

Het beleidsdomein Ontwikkelingssamenwerking werd aan het begin van deze legislatuur ingevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Na iets meer dan twee jaar zijn de krijtlijnen uitgezet en beschikt het prille beleidsdomein over de nodige middelen om duurzame acties te kunnen ondernemen voor een meer inclusieve en rechtvaardige wereld.

Uit het rapport blijkt dat 2017 het jaar was waarin de Brusselse ontwikkelingssamenwerking structuur kreeg dankzij het in voege treden van de kaderverordening. Een mooie nieuwe stap voor ons Gewest.

 

Reëel engagement voor internationale solidariteit

Het budget voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking steeg van 100.000 euro in 2014 naar meer dan 900.000 euro in 2017 en 1 miljoen euro in 2018. Hoewel de middelen bescheiden blijven, toont deze exponentiële stijging van de begroting het engagement aan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om internationaal solidair te zijn en de uitdagingen van de 21e eeuw aan te pakken. Het Gewest wil ook een hefboomwerking creëren door zorgvuldig én kritisch projecten met een multiplicatoreffect te selecteren.

 

Prioriteit: stedelijke gebieden en hun uitdagingen

Voor een zo groot mogelijke efficiëntie en transparantie naar de partners en de Brusselse belastingbetaler toe, hield de Brusselse ontwikkelingssamenwerking in 2017 een duidelijke lijn aan, door acties te concentreren op stedelijke gebieden en hun uitdagingen. Deze keuze spoort met het eigen DNA en expertise van Brussel als metropool.

 

Steun aan het maatschappelijk middenveld

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft voorrang aan projecten die door burgers worden opgestart of die burgers of doelgroepen zo veel mogelijk betrekken. In 2017 stond het middenveld centraal in de Brusselse ontwikkelingssamenwerking. Bijna 85% van het budget was bestemd voor subsidies voor organisaties met maatschappelijke meerwaarde in brede zin, in het Zuiden én in het Noorden.

Het volledige rapport over de Brusselse ontwikkelingssamenwerking kan u hier downloaden.