Ontwikkelingssamenwerking

Projectoproep Zuid 2019

Bent u oftewel een erkende Belgische organisatie van het maatschappelijk middenveld, oftewel een VZW, en wenst u een project te lanceren in een ontwikkelingsland binnen het kader van het thema klimaatverandering of het thema duurzame en inclusieve economische ontwikkeling ?

Op intiatief van Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets, Minister van Milieu Céline Fremault en Staatssecretaris van Buitenlandse Handel Cécile Jodoigne, lanceren Brussels International, Leefmilieu Brussel en HUB Brussels – Invest & Export een nieuwe projectoproep.

  Context

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenst bij te dragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde en de uitroeiing van armoede in de wereld door middel van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling.

  Doel Deze projectoproep heeft de bedoeling initiatieven te ondersteunen binnen twee thema’s, zijnde :
  • concrete acties voor het mitigeren van of aanpassen aan klimaatverandering
OF
  • projecten in het kader van duurzame en inclusieve economische ontwikkeling in een ontwikkelingsland.
 

De projecten moeten plaatsvinden in een stedelijke of semi-stedelijke context. Voor het thema “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling” moeten projecten zich ontplooien in één van de vier partnerregio’s van het BHG (zie regelgeving). Voor het thema “klimaatverandering”, mogen de projecten zich evenzeer ontplooien in één van de vier partnerregio’s, alsook in één van de minst ontwikkelde landen zoals opgenomen in de lijst van de OESO (zie regelgeving).

  Wie is betrokken?

Voor het thema “klimaatverandering” Dit thema is gericht op maatschappelijke middenveldorganisaties erkend door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor het thema “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling” Dit onderdeel is beschikbaar voor erkende maatschappelijke middenveldorganisaties alsook andere Belgische VZWs. Wat de andere VZWs betreft, is dit thema voornamelijk gericht op verenigingen die actief betrokken zijn bij internationale solidariteit en andere verenigingen die zich richten op economische ontwikkeling.

 

Wat?

Met deze projectoproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoveel mogelijke projecten ondersteunen, met ondersteuning gaande van €50.000 tot €175.000 voor de projecten in het thema “klimaatverandering” en van €10.000 tot €125.000 voor de projecten in het thema “duurzame en inclusieve economische ontwikkeling” (zie regelgeving voor meer details).

  Hoe?

Introduceer uw kandidatuur door middel van een aanvraagformulier dat voor dit doel voorzien is bij het opsturen van alle gevraagde documenten.

Het kandidatuurdossier moet opgestuurd worden via email, overeenkomstig met de betrokken details zoals opgenomen in de regelgeving en het formulier. De oproep zal geopend zijn van 10 december tot 31 januari 2019.

 

Documenten

 

Contact

Brussels international: Codrat-Alin Teclu – cateclu@sprb.brussels Leefmilieu Brussel: Nicolas Raimondi – nraimondi@environnement.brussels Informatieve vergaderingen zullen georganiseerd worden in december 2018 en januari 2019. Om u in te schrijven, vragen wij u een email te sturen naar cateclu@sprb.brussels of te bellen naar 02/430.61.57.