Ontwikkelingssamenwerking

Gebiedsgebonden dynamiek: Brussels expertise voor de regio Rabat-Salé-Kénitra

De oprichting van een regionaal observatorium voor gebiedsgebonden dynamiek door de regio Rabat-Salé-Kénitra (RRSK), met de hulp en steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), krijgt geleidelijk vorm. Een Marokkaanse delegatie trok naar Brussel om meer te weten te komen over de verschillende facetten van zo’n project.

De delegatie van de regio Rabat-Salé-Kénitra volgt een opleiding in de gebouwen van perspective.brussels.

 

Sinds een twintigtal jaar heeft het BHG een regionaal observatorium voor gebiedsgebonden dynamiek. Dankzij deze planningstool kunnen de middelen en behoeften van het Gewest in kaart gebracht worden.

Onze partnerregio is overtuigd van het nut van de planningstool en wil gebruik maken van de Brusselse knowhow. Voor een dergelijk project moet bijvoorbeeld een geografisch informatiesysteem ingezet worden. Onder auspiciën van Brussels International reisde het RRSK-projectteam van 9 tot 12 oktober naar Brussel om er deel te nemen aan opleidingen bij Perspective.brussels en het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG).

De delegatie bestond uit architecten, ingenieurs en stedenbouwkundigen. Perspective.brussels was het eerste doel. Op 9 oktober nam de delegatie deel aan een technische workshop over dagelijks beheer van studies en observatoria. De dag erop was gewijd aan internationale ervaringsuitwisseling met een openbaar actieplan.

Het CIGB verwelkomde de Marokkaanse delegatie op 11 en 12 oktober en liet de bezoekers twee dagen lang de cartografische instrumenten ontdekken die het BHG inzet. De CIGB-experts beschreven hun methodes voor het produceren, beheren en exploiteren van cartografische gegevens binnen hun organisatie. Op 12 oktober stonden het Smart City-concept en toepassingen voor milieubeheer in het Brusselse Gewest centraal. Een presentatie van Fix My Street toonde hoe incidenten in de Brusselse openbare ruimte gemeld worden en hoe we daarmee de werking van het Gewest verbeteren. De Marokkaanse delegatie had heel wat belangstelling voor methodieken rond burgerparticipatie.

Vertegenwoordigers van onze twee Brusselse organisaties reizen eind deze herfst  af naar Rabat om er verder te werken aan het opzetten van een soortgelijk observatorium.