Ontwikkelingssamenwerking
Ondertekening van een bijzondere schikking over de oprichting van een regionaal observatorium van de territoriale dynamieken met de hulp en steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Rabat-Salé-Kénitra en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest halen de banden aan

De regio Rabat-Salé-Kénitra (RSK) krijgt een regionaal observatorium voor territoriale ontwikkeling met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

Voorstelling van de makkelijk te lezen en te begrijpen speelkoffer, aangepast aan de Arabische taal en cultuur, in het kantoor van de regionale Raad en in aanwezigheid van de Marokkaanse verenigingen die werken rond de inclusie van mensen met een beperking.

De Brusselse delegatie wordt verwelkomd door Abdessamad Sekkal en Abdelkebir Berkia, respectievelijk de president en vicepresident van de regio Rabat-Salé-Kénitra.

Werkvergadering over toerisme en eventorganisatie.

 

Minister-president Rudi Vervoort was op bezoek in Rabat van 24 tot 26 juni. Hij tekende er een bijzondere schikking met zijn ambtgenoot Abdessamad Sekkal, president van de regio Rabat-Salé-Kénitra. Aan Brusselse zijde werd het protocol mee ondertekend door Mevr. Debaets, staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan bogen op een twintigtal jaar ervaring inzake territoriale observatie, en die ervaring delen we graag met de regio Rabat-Salé-Kénitra,” verklaarde de Brusselse minister-president. “Het betreft een fundamenteel project op het gebied van territoriale planning, want het biedt ons de kans om de nodige informatie te verzamelen om ons territorium beter te leren kennen, evenals zijn evolutie wat de middelen en behoeften aangaat,” verduidelijkte president Sekkal.

Concreet vergt het observeren van territoriale ontwikkeling een visie op de evolutie van de regio vanuit verschillende invalshoeken: de bevolking en zijn verplaatsingen, economische investeringen, de aanwezige uitrustingen enz. Een dergelijk project moet steunen op een systeem van geografische informatie. Daarom zal het observatorium er komen in verschillende stappen, waarbij het Hoofdstedelijk Gewest van Marokko kan rekenen op de steun en expertise van zowel Perspective.brussels als het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest. Experts van beide organisaties zullen vanaf de herfst het projectteam van RSK verwelkomen voor een eerste opleiding, dit alles onder toezicht van Brussels International.

 

Nog projecten in de pijplijn

Het Brusselse werkbezoek aan Rabat bood eveneens de gelegenheid om de samenwerking rond lopende projecten te versterken. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de inclusie van mensen met een beperking. Sinds 2013 wisselen de Belgen en de Marokkanen ideeën uit over diverse onderwerpen, met als gemeenschappelijke deler de rechten en het welzijn van mensen met een beperking in alles aspecten van het leven: recht op arbeid, op ontspanning en zelfs het recht op een affectief leven.

De ‘Brusselse speelkoffer’ die werd aangepast op maat van de verenigingen van Rabat en de Arabische taal en cultuur, vormt een concreet voorbeeld van deze samenwerking. Daarmee kunnen mensen met een beperking zelf de rechten leren kennen, die hen werden toegekend door de Conventie van de Verenigde Naties. De makkelijk leesbare en te begrijpen kit werd voorgesteld door jongeren met een mentale beperking, meteen een gesmaakt hoogtepunt van het programma.

De financiering door het Brusselse ‘klimaatfonds’ van een terrein, waar een ecocenter moet komen voor de terugwinning van afval, werd ook besproken. Dit project heeft een drieledig doel: op milieugebied, economisch en sociaal. Het is de vrucht van de gesprekken die het BHG en RSK sinds 2010 voeren over de organisatie van de informele afvalsector.

Maar het doel van het bezoek was niet louter het opmaken van een positieve balans van de samenwerking. Beide regio’s wilden tevens de onderlinge banden aanhalen, onder meer door het stimuleren van interculturele uitwisselingen tussen jongeren van beide regio’s, die een belangrijke rol zullen spelen voor de toekomst van onze multiculturele samenleving. Tijdens de missie werd verder de basis gelegd voor nieuwe projecten. Naast het opzetten van het hoger vernoemde observatorium, stonden ook toerisme en eventorganisatie op de agenda.