Varia
De groep op de Esplanade der Moskeeën.

Israël-Palestina: voor een beter begrip

47 jongeren van vier Brusselse scholen met uiteenlopende sociaaleconomische profielen trokken van 9 tot 16 februari naar Israël en Palestina om er met eigen ogen de situatie ter plaatse te zien. Alles samen was het een groep van 70 mensen die verschillende elementen van het conflict tussen Israël en Palestina ontdekten aan de hand van bezoeken, ontmoetingen, analyses en uitwisselingen.

Ontmoeting met de activist Yonatan Shapira van de organisatie ‘Combattants for Peace’ in Tel Aviv.

Interculturele uitwisseling met scholieren van de bedoeïenengemeenschap in het Hura-centrum. De jongeren werkten in kleine gemengde groepjes met Belgen en bedoeïenen en praatten over uiteenlopende kwesties rond de interculturaliteit in Israël en België en stelden oplossingen voor.

Het RANA-vrouwenkoor in Jaffa.

Bezoek aan Hebron.

Bezoek aan Yad Vashem.

Het publiek tijdens de spreekvaardigheidswedstrijd of het ‘verbaal steekspel’ in het Notre-Dame centrum in Jerusalem. Vooraan de Belgische consul Danielle Haven.

 

Het project ’Israël-Palestina: voor een beter begrip’ werd opgezet door de vzw Actions in the Mediterranean (AIM). Het kwam er op initiatief van  Brussels volksvertegenwoordiger en senator Simone Susskind en wil de haat en de radicale standpunten, die het conflict tussen Israël en Palestina in Brussel doen oplaaien, beperken. Het project bindt de strijd aan met de stereotypes en allerlei veronderstellingen over het conflict. De jongeren worden erbij betrokken als ambassadeurs voor het samenleven en zelfs om de spanningen tussen de joodse en de moslimgemeenschappen te verminderen.

Dit is de vierde editie van het project, dat bestaat uit meerdere delen, waaronder een reis naar Israël en Palestina. Die vergde vijf maanden van voorbereidingen in Brussel en kreeg de steun van de minister voor Externe Betrekkingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Guy Vanhengel en van Brussels International.

 

Combattants for peace

De jongeren kwamen op 9 februari aan in Tel Aviv en ontmoetten er de activist Yonatan Shapira van de organisatie ‘Combattants for Peace’. Yonatan pleit voor een dialoog tussen Israëli en Palestijnen. Voor hem is het belangrijk dat alle burgers ter wereld, met inbegrip van de Belgische jongeren, zich bewust worden van het feit dat er mogelijkheden zijn om tussen te komen in het conflict. Bijvoorbeeld door te weigeren de verkoop van wapens aan Israël te steunen, of door zich pro-vrede op te stellen in plaats van pro-Israël of pro-Palestina.

De volgende dag trok de groep naar de Negev-woenstijn, om er te spreken met bedoeïenen die er actievoeren. Deze Israëlische burgers vertelden over hun economische problemen en hun moeilijke situatie, tussen vernietiging en uitwijzing. De jongeren spraken ook met jonge bedoeïenen over uiteenlopende thema’s, zoals interculturaliteit, onderwijs en samenleven.

 
Groepje jongeren uit de vier scholen tijdens de ontmoeting met activisten uit de Negev-woestijn die strijden voor de erkenning van de bedoeïenendorpen.
 

’s Avonds woonden ze in Jaffa een ongelooflijk concert bij van een koor met joodse, christelijke en moslimvrouwen. Daarna volgde een uitwisseling van gedachten tussen de jongeren en de koorleden over het verband tussen kunstbeleid en de manieren om bruggen te slaan.

 

Verbaal steekspel

Op 11 februari reisde het gezelschap terug naar Tel-Aviv voor een bezoek aan de stad en een ‘verbaal steekspel’ tussen gemengde teams met Belgische en Israëlische jongeren van het Gymnasium Hertzlya.

De 12de februari stond in het teken van het thema ‘bezetting’. Een eerste groep bezocht Oost-Jerusalem vanuit het oogpunt van de kolonisering en het moeizaam samenleven. De tweede groep bezocht Hebron, dat sterk lijdt onder de bezetting. Beide groepen kwamen vervolgens samen om hun ervaringen te delen.

In de nasleep vond ook een ontroerende ontmoeting plaats met Bassam en Rami, twee vaders, de ene Israëli, de andere Palestijn. Beiden verloren hun dochter in het conflict en pleitten voor het einde van de bezetting, voor dialoog en de strijd voor vrede.

De volgende dag werd gewijd aan de complexe vluchtelingenproblematiek. De jongeren bezochten het kamp van Aida en praatten met leerlingen van de UNRWA-school. Ze maakten tevens kennis met de organisatie NOOR, die zich bekommert om kinderen met mentale of lichamelijke beperkingen.

 

Bezoek aan het herdenkingsmonument van Yad Vashem

Op 14 februari bevond de groep zich in Jerusalem. Op het programma: uitwisselingen met twee scholen, een gemengde en tweetalige school (Arabisch-Hebreeuws) en een Palestijnse school van de gegoede burgerij van Oost-Jerusalem. Het onvermijdelijke en emotionele bezoek aan het herdenkingsmonument van Yad Vashem vormde het orgelpunt van de dag.

Op de laatste dag vond de grote finale plaats van het verbale steekspel. Delegaties van de Israëlische en Palestijnse jongeren, die de groep eerder al ontmoette, werden uitgedaagd door onze jongeren. Alles verliep in samenwerking met het Belgische consulaat-generaal in Jerusalem. Françoise Tulkens, een voormalige rechter aan het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, maakte deel uit van de jury.

Deze reis betekent ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring, die de jonge Brusselaars raakte en op nieuwe gedachten bracht! De reis krijgt een vervolg in Brussel, want de jongeren zullen bij ons optreden als ‘nuance-ambassadeurs’. Ze zullen andere scholen bezoeken, commentaar geven bij de ter plaatse gedraaide film en getuigen over hun ontmoetingen in Israël en Palestina. Een mooie gelegenheid om in gesprek te gaan met andere jongeren!